Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Izba Dyscyplinarna SN w sprawie prokuratora Krzysztofa Parchimowicza

Izba Dyscyplinarna, której status został zakwestionowany przez TSUE i uchwałę składu 3 połączonych Izb SN orzekła dziś , że w sprawie prokuratora Krzysztofa Parchimowicza nie przysługuje kasacja i pozostawiła sprawę bez rozpoznania. Obowiązuje więc umorzenie sądu dyscyplinarnego. Chodzi o sprawę jego obecności na rozprawach dyscyplinarnych prokurator Beaty Mik. Prokurator Mik została natomiast ostatecznie uniewinniona przez Izbę Dyscyplinarną w maju 2019 roku. W marcu 2020 z...

Sędzia Igor Tuleya zachowa immunitet

SĘDZIA IGOR TULEYA NIE ZOSTAŁ POZBAWIONY IMMUNITETU! Zakończyło się posiedzenie w Izbie Dyscypilnarnej w sprawie wniosku prokuratury, o jego uchylenie. Decyzja nie jest prawomocna. Prokuratura może się odwołać. Przypominamy w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna wyższa instancja zadecydowała o zmianie decyzji - zawiesiła w czynnościach sędziego. DLATEGO NADAL #muremZasędziąIgoremTuleyą! https://www.facebook.com/sedziowie/videos/197077004813970/...

Listy Prezes Stowarzyszenia Europejskich Sędziów Administracyjnych w sprawie Igora Tuleyi

Publikujemy listy, jakie Dr Edith Zeller Prezes Stowarzyszenia Europejskich Sędziów Administracyjnych skierowała do: Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Very Jourowej, Komisarz odpowiedzialnej za wartości i przejrzystość oraz uropejskiego Komisarza Sprawiedliwości Didier Reyndes. Poniżej tłumaczenie listów oraz listy w  oryginale w formacie pdf. Do Prokuratora Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej, Czcigodny Pan Zbigniew Ziobr...

Oświadczenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie wniosku o pozbawienie sędzięgo Igora Tuleyi immunitetu, na posiedzeniu Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego w dniu 9 czerwca 2020.

Oświadczenie prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, reprezentującego 92 krajowe stowarzyszenia sędziów, działające na rzecz praworządności i prawa stron do rozstrzygania sporów przez sędziów niezależnych i chronionych przed naciskami. Oświadczenie to ma pełne poparcie Komitetu Zarządzającego w składzie Prezes (Australia), Pierwszy Wiceprezes Jose Igreja Matos (Portugalia), Wiceprezesi Djamel Aidouni (Algieria), Rafael de Menezes (Brazylia), Allyson Duncan (USA),...

Nie damy się złamać, 9 czerwca przerwiemy rozprawy, będziemy z Igorem Tuleyą – apel zarządu IUSTITII

Nie damy się złamać. Politycy nie mogą ingerować w wyroki. Nas, sędziów, łączy niezależność, dlatego chcemy wesprzeć Igora Tuleyę, który ma zostać oskarżony w związku z wydaniem orzeczenia To może za chwilę dotyczyć każdej sprawy, dlatego apelujemy, aby 9 czerwca 2020 r. o godzinie 9.00 przerwać na 30 minut prowadzone czynności procesowe w geście solidarności z sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie Igorem Tuleyą. Tego dnia o tej godzinie Izba Dyscyplinar...

KE uruchomi procedurę naruszeniową wobec Polski (fakty.interia.pl)

W środę (29 kwietnia) KE ma uruchomić procedurę naruszeniową wobec Polski w związku z ustawą o środkach dyscyplinowania sędziów - dowiedziała się PAP ze źródeł w Brukseli. Polska ma otrzymać dwa miesiące na odpowiedź na zarzuty KE. Pierwszym krokiem, który ma zostać podjęty na posiedzeniu kolegium komisarzy, ma być wezwanie do usunięcia uchybienia. Według informatora PAP Polska będzie miała dwa miesiące na odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej, która już wcześ...