Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

List otwarty UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS (USM) i SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE (SM) do sędziów polskich

List (pdf). Poniżej tłumaczenie listu. Drodzy polscy koledzy, wasz rząd próbuje posłużyć się przykładem Francji dla zmiany waszej ustawy ustrojowej twierdząc jakoby – wedle niego – „sytuacja sędziów jest mniej korzystna we Francji, niż w Polsce”. Dla wsparcia powyższego twierdzenia, aktualnie w Polsce upubliczniono dwa nagrania wideo, przedstawiające francuskie siły porządkowe występujące naprzeciw manifestantów ubranych w togi. Te zdjęcia zostały poddane manipul...

Kolejny skład Sądu Najwyższego kwestionuje bezstronność Krajowej Rady Sądownictwa

W dniu 15 stycznia 2020 r. Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń społecznych rozpoznał pozostałe dwie sprawy, w których przedstawiono Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne dotyczące niezależności Izby Dyscyplinarnej SN i Krajowej Rady Sądownictwa. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tych sprawach zapadł 19 listopada 2019 r. Sąd Najwyższy, podzielając argumentację zawartą w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r., sy...

Stanowisko pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w sprawie solidarności z SSA Aleksandrą Janas i SSA Ireną Piotrowską

Środowisko naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wyraża pełną solidarność z sędziami Sądu Apelacyjnego w Katowicach, p. sędzią Aleksandrą Janas i p. sędzią Ireną Piotrowską, wobec których, w dniu 15 grudnia 2019r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik wszczął postępowania dyscyplinarne. Całość stanowiska (pdf). ...

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw uchwalonej przez Sejm w dniu 20 grudnia 2019 r. (druk nr 30)

Pełna treść opinii (pdf) 1. W nocy z 12 na 13 grudnia 2019 r. do Sejmu wpłynął „poselski” projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw w wersji z 12 grudnia 2019 r. (druk sejmowy nr 69), zwanej ustawą dyscyplinującą sędziów, ustawą kagańcową lub ustawą represyjną. 2. W stanowisku z 18 grudnia 2019 r. Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wskazał, że rzeczywistym celem ...

Pracownicy sądownictwa francuskiego przeciwko proponowanym zmianom w polskim sądownictwie

24 grudnia 2019r. Związek Zawodowy Pracowników Sądownictwa wydał komunikat w sprawie ogłoszonych przez polskich polityków propozycji zmian w sądownictwie. Poniżej publikujemy tekst stanowiska wraz z tłumaczeniem.

stanowisko (pdf)

Poniżej tłumaczenie

Hiszpańscy sędziowie w obronie polskich sędziów i sądów

W nawiązaniu do procedowanych zmian legislacyjnych bezpośrednio wpływających na niezależność polskiego sądownictwa, hiszpańskie stowarzyszenia sędziowskie w składzie:Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Victoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente, wystosowują manifest o poniższej treści: 1. Musimy pamiętać, że bez niezależności sądownictwa nie ma demokracji, ponieważ stanowi ona niezbędny element każd...