Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Akademia Leona Koźmińskiego zerwała współpracę z sędzią Igorem Tuleyą reagując na decyzję wiceprezesa SO w Warszawie P. Radzika

Akademia Leona Koźmińskiego zerwała kilka dni temu trwającą od sześciu lat współpracę z sędzią Igorem Tuleyą z Sądu Okręgowego w Warszawie. Poinformowała go, że zastosuje się do decyzji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysława Radzika, który nie dał Tulei zgody na zajęcia ze studentami. Sędzia Tuleya prowadził na tej uczelni zajęcia z prawa karnego dla studentów 3 – 4 roku prawa. Nie przeszkadzało to jego pracy orzeczniczej (w czasach gdy nie był jeszcze...

Częstochowscy sędziowie piszą do ministra Ziobry w obronie sędziego Adama Synakiewicza. Do ich apelu przyłączają się sędziowie z całego kraju.

- Podjęte przez Ministra Sprawiedliwości i Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych względem Sędziego Adama Synakiewicza działania, odczytujemy jako formę represji za wydane przy jego udziale orzeczenia - czytamy w liście. Przypominamy, że sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie Adam Synakiewicz został odsunięty od orzekania za wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zakwestionowanie statusu sędziego po...

Kolejny sędzia zawieszony przez Ministra Ziobro za stosowanie wyroku ETPCz z 22 lipca br., 43447/19 w sprawie Reczkowicz. Tym razem chodzi o sędzię Martę Pilśnik z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia

Kolejny sędzia odsunięty od orzekania za wykonanie wyroków europejskich trubnałów. Chodzi o sędzię Martę Pilśnik z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.  20 sierpnia br. sędzia wydała postanowienie zwalniające z aresztu oskarżonego o korupcję prokuratora Andrzeja Z. W uzasadnieniu sędzia wskazała, że decyzja Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu immunitetu prokuratorowi NIE JEST skuteczną zgodą na ściganie. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4387357124643978&...

Uchwała Zarzadu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z dnia 14 września 2021 r. w sprawie sędziego Piotra Gąciarka

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z dnia 14 września 2021 r.  w sprawie sędziego Piotra Gąciarka Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia stwierdza, że zarządzenie natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba (piszemy o tym tutaj: https://www.iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/4242-sedzia-piotr-gaciarek-zostal-odsuniety-od-orzekania-pr...

Sędzia Piotr Gąciarek został odsunięty od orzekania przez nominata ministra Ziobry - Piotra Schaba.

Sędzia Piotr Gąciarek został odsunięty od orzekania przez nominata ministra Ziobry - rzecznika dyscyplinarnego i prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba.  13 września sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gąciarek otrzymał zarządzenie prezesa tego sądu Piotra Schaba o odsunięciu od orzekania na okres miesiąca. Sprawę przekazano do sądu dyscyplinarnego. W zarządzeniu czytamy, że natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego zarządzono z uwagi...

Niezawisłość polskich sędziów: Komisja Europejska zwraca się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o ukaranie Polski w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej.

Komisja Europejska podjęła dziś dwie odrębne decyzje, obie związane z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości, w których stwierdzono, że działania polskich władz w dalszym ciągu podważają funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości. - czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej. Po pierwsze, Komisja postanowiła zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie na Polskę kar finansowych w celu zapewnienia wykonania postanowienia Trybunału w sprawie środków tymcz...