Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek uzyskała z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zabezpieczenie - zakaz podejmowania wobec niej działań przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną

Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz kolejny sięga po środki tymczasowe! - tym razem w sprawie sędzi Marzanny Piekarskiej - Drążek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, zawieszonej w czynnościach za kwestionowanie statusu neo-sędziego.

https://mobile.twitter.com/RULEOFLAWpl/status/1496497488978665475?

Kara nałożona na Polskę za niewykonanie zabezpieczenia TSUE w sprawie (C-204/21) dotyczącego systemu dyscyplinarnego sędziów wynosi 100 000 000 EURO!

Najdroższy minister Zbigniew Ziobro pozbawił Polaków tych ogromnych pieniędzy! Komentuje sędzia Michał Lewoc z Iustitia Oddział we Wrocławiu: bierność rządu w sprawie wykonania tego orzeczenia i na co można by przeznaczyć te środki. Gdy patrzę na rosnącą z dnia na dzień wysokość kary grzywny za uchylanie się od wykonania orzeczenia TSUE, gotuje się we mnie! To my wraz z przerażonymi rodzicami zbieramy grosz do grosza na ciężko chore dzieci z chorobami nowotworowymi, a rz...

4 lutego 2022r. mija 2 lata odkąd nielegalna Izba Dyscyplinarna odsunęła od orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna

Już od dwóch lat sędzia nie może wyjść na salę rozpraw, założyć togi sędziowskiej, łańcucha z orłem i wydawać wyroków w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. - Dlaczego tak się stało? Sędzia wykonał wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z listopada 2019 r. i chciał zbadać legalność neo-KRS. W tym celu zażądał od Sejmu list poparcia dla kandydatów do Rady. To nie spodobało się rządzącym. Zależni od władzy politycznej rzecznicy dyscyplinarni i Izba Dyscyplinarna szy...

Izba Dyscyplinarna zawiesiła sędziego Krzysztofa Chmielewskiego z Sądu Okręgowego z Warszawy za to, że stosuje prawo UE i obniżyła mu wynagrodzenie o 25%

To jawne złamanie zabezpieczenia TSUE, za niewykonanie którego Polska ma zapłacić miliony euro kary. Dziś kara wynosi 63 000 000 EURO! Ta kwota pozwoliłaby sfinansować leczenie126 ciężko chorych na nowotwory dzieci. [Kara nałożona na Polskę za niewykonanie zabezpieczenia TSUE w sprawie (C-204/21) dot. systemu dyscyplinarnego sędziów]. O odsunięciu od pracy sędziego Krzysztofa Chmielewskiego zdecydowali: prokurator Jarosław Duś, były prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku P...

Izba Dyscyplinarna w sprawie sędzi Sądu Okręgowego w Słupsku Agnieszki Niklas-Bibik nie orzekła ... bo Małgorzata Manowska zabrała akta sprawy.

Sędzia Agnieszka Niklas-Bibik ze Słupska miała być w poniedziałek zawieszona przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną, za stosowanie prawa UE. Ale po jej piśmie, w którym powołała się na wyroki TSUE i ETPCz Małgorzata Manowska w ostatniej chwili zabrała jej akta z Izby. To niespodziewany zwrot w tej sprawie. Zawieszenie Agnieszki Niklas-Bibik z Sądu Okręgowego w Słupsku wydawało się przesądzone. Tym bardziej że Izba, mając za nic orzeczenia TSUE, działa nadal – pozwala jej...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie zawieszenia sędziów Macieja Ferka i Piotra Gąciarka przez Izbę Dyscyplinarną 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" potępia nieodpowiedzialne i pozbawione podstaw zachowania członków Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, polegające na wydawaniu rzekomych orzeczeń w sprawach sędziów. W dniach 16 i 24 listopada 2021 roku członkowie ID w SN w składach trzyosobowych: Ryszard Witkowski, Jacek Wygoda i Michał Górski oraz Jacek Wygoda, Konrad Wytrykowski i Jacek Leśniewski podjęli decyzję o zawieszeniu sędziów Macieja Ferka i Piotra Gąciar...