Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Komisja Europejska przychyla się do stanowiska Iustitii i rozpoczyna procedurę kontroli stosowania w Polsce przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym sędziów

3 kwietnia 2019r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do Polski pismo z formalnym zawiadomieniem w sprawie nowego systemu dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Polski rząd ma 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Zarzuty dyscyplinarne dla sędziów Moniki F. i Olimpii B.-M.

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Piotr Schab poinformował, że 17 stycznia 2019r. jego zastępca - sędzia Przemysław Radzik formalnie wszczął postępowanie dyscyplinarne i postawił zarzuty wobec sędzi Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w PoznaniuMoniki F., której zarzucił popełnienie łącznie 172 deliktów dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych polegających na rażącej i oczyw...

Rzecznik Dyscyplinarny rezygnuje ze stawiania zarzutów sędziom uczestniczącym w festiwalu Pol`and`Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą w sierpniu 2018r.

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych poinformował 10 stycznia 2019r iż jego zastępca Przemysław Radzik zakończył czynności wyjaśniające w sprawie uchybień godności urzędu przez sędziów biorących udział w symulacjach rozpraw sądowych - sędziów Monikę Frąckowiak i Arkadiusza Krupę - podczas festiwalu Pol`and`Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą w sierpniu 2018 r.. 

Opinia prawna prof. zw. dr hab. Katarzyny Dudka, w sprawie dotyczącej działań rzecznika dyscyplinarnego przeciwko SSR Monice Frąckowiak

Opinia prawna prof. zw. dr hab. Katarzyny Dudka, w sprawie dotyczącej działań rzecznika dyscyplinarnego przeciwko Sędzi Sądu Rejonowego Monice Frąckowiak.

Zastępca Lasota szuka ekscesu w Gorzowie Wlkp.

Sędzia Sądu Rejonowego w Nowymi Mieście Lubawskim Michał Lasota, został powołany przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę w styczniu 2018 r. na funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, a w czerwcu 2018 r. na funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi Ewy Maciejewskiej za zadanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - etap wezwania do wyjaśnień

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych Michał Lasota wezwał Ewę Maciejewską Sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi do złożenia pisemnych wyjaśnień w związku z przewinieniem dyscyplinarnym polegającym na zadaniu pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wbrew art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dla wyjaśnienia, zgodnie z artykuł 267 ToFUE(dawny artykuł 234 TWE): Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest w...