Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Jestem sędzią europejskim, nie uznam orzeczenia Izby Dyscyplinarnej i będę nadal orzekał – mówi sędzia Igor Tuleya

18 listopada 2020 r. o g. 12 w Warszawie, ma odbyć się posiedzenie politycznej Izby Dyscyplinarnej w sprawie uchylenia immunitetu sędziego Igora Tuleyi. Postępowanie wobec sędziego Tuleyi to przykład rażącego naruszania reguł praworządności w Polsce, bowiem sędzia Tuleya jest ścigany w związku z wydaniem przez niego orzeczenia niewygodnego dla polityków. Przypomnijmy, 9 czerwca już raz polityczna Izba Dyscyplinarna SN orzekała w sprawie immunitetu sędziego, odmawiając wówcza...

Murem za Ireną! Murem za Igorem! (21 i 22 października 2020r.)

 

Uchwała Opolskiego Oddziału Iustitii w sprawie wsparcia sędzi Ireny Majcher, wobec której prokuratura wnosi o uchylenie immunitetu sędziowskiego

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Opolu z dnia 12 października 2020 roku w sprawie wsparcia sędzi Ireny Majcher, wobec której prokuratura wnosi o uchylenie immunitetu sędziowskiego. Za rażąco naganne uznajemy działania prokuratury zmierzające do wszczęcia postępowania karnego i postawienia  sędzi Irenie Majcher z Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejowego w Opolu zarzutu niedopełnienia obowiązku z art. 231 § 3  k...

Oświadczenie Stowarzyszenia Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ) w sprawie sędzi Beaty Morawiec

Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ) wydało oświadczenie w sprawie uchylenia immunitetu i zawieszenia sędzi Beaty Morawiec przez Adama Tomczyńskiego z Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Poniżej link do oświaczenia i tłumaczenie na język polski. https://twitter.com/AEAJ2000/status/1316027635944824832/photo/1 Poniżej tłumaczenie na język polski: ...

Stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Sędziòw (EAJ) w sprawie sędzi Beaty Morawiec

Europejskie Stowarzyszenie Sędziòw. Stanowisko, 12 października 2020 roku W postanowieniu z dnia 8 kwietnia 2020 r. (Sprawa C-791/19 Komisja przeciwko Polsce) Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska musi natychmiast zawiesić stosowanie krajowych przepisów dotyczących kompetencji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trybunał na podstawie pytania zadanego przez Sąd Najwyższy - Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych stwierdził między innymi, że prawo Unii stoi n...

Stanowisko MEDEL w sprawie sędzi Beaty Morawiec

MEDEL – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (franc. Europejscy Sędziowie dla Demokracji i Wolności) wydało oświadczenie w sprawie uchylenia immunitetu i zawieszenia sędzi Beaty Morawiec przez Adama Tomczyńskiego z Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Poniżej link do oświaczenia i tłumaczenie na język polski. https://twitter.com/MedelEurope/status/1315919017098522624?s=19 Poniżej tłumaczenie stanowiska: Zawieszona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Eu...