Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Okrągły Stół dla Sądownictwa

Dlaczego chcemy obrad Okrągłego Stołu? Idea projektu i program pierwszej debaty

Funkcjonowanie polskiego sądownictwa od lat spotyka się z wieloma krytycznymi uwagami zarówno ze strony sędziów i środowisk związanych z wymiarem sprawiedliwości, jak też ze strony przedstawicieli innych równorzędnych władz, mediów oraz opinii publicznej. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że brak jest spójnej przemyślanej wizji na temat docelowego modelu wymiaru sprawiedliwości. Kolejni politycy piastujący stanowisko Ministra Sprawiedliwości często negują działania swoich poprzedników.

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia", w odpowiedzi na apele licznych sędziowskich zgromadzeń, podjęło wyzwanie organizacji Okrągłego Stołu dla Sądownictwa z udziałem przedstawicieli wszystkich władz oraz środowisk prawniczych. Patronem tego przedsięwzięcia jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Okrągły Stół ma umożliwić rzetelną debatę o kształcie polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz systemu ochrony prawa. Założeniem projektu jest przygotowanie przy udziale przedstawicieli środowisk prawniczych, nauki, władz publicznych oraz organizacji pozarządowych całościowej koncepcji tego, jak powinien funkcjonować wymiar sprawiedliwości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jego pozycji ustrojowej.

     Zależy nam na tym, aby przy Okrągłym Stole zasiedli wszyscy ci, którzy chcą urzeczywistnienia w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego. Niezbędnym warunkiem osiągnięcia tego celu jest niezawisłe sądownictwo jako gwarant praworządności i poszanowania praw jednostki. Założeniem projektu jest przygotowanie przy udziale przedstawicieli środowisk prawniczych, nauki, władz publicznych oraz organizacji pozarządowych całościowej koncepcji tego, jak powinna funkcjonować władza sądownicza w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jej pozycji zapisanej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle ostatnich wydarzeń, a zwłaszcza wchodzących w życie zmian ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ujawnionych ostatnio planów władzy wykonawczej w odniesieniu do władzy sądowniczej tego rodzaju debata staje się tym bardziej konieczna.

     

     W ramach Okrągłego Stół dla Sądownictwa przewidujemy dyskusję na poniższe tematy:

     1. Struktura sądownictwa. Zasady tworzenia i znoszenia sądów. 

     2. Droga dojścia do zawodu sędziego. 

     3. Nadzór nad sądami. 

     4. Samorząd sędziowski. 

     5. Zasady wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. 

     6. Kognicja sądów. 

     7. Status sędziego. 

     8. Status referendarzy, asystentów i urzędników sądowych. 

     9.Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

 

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża nadzieję, że w efekcie wspólnego wysiłku przy Okrągłym Stole powstanie dokument będący owocem zbiorowej mądrości, który pozwoli osiągnąć należytą pozycję ustrojową władzy sądowniczej w Polsce.

 

Program Pierwszej Debaty „Okrągłego Stołu dla Sądownictwa"

pod  patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Warszawa, 23 lutego 2012 r.

      09.30 - 10.00      Rejestracja uczestników debaty

     10.00 - 10.10      Powitanie

     10.10 - 10.30      Wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

     10.30 - 12.30      Dyskusja:

     Nadzór nad sądami -  Minister Sprawiedliwości czy Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,

     Struktura sądownictwa. Tworzenie i znoszenie sądów.

     12.30 - 13.00      Przerwa na kawę

     13.00 - 15.00      Dyskusja

     Sędzia - korona zawodów prawniczych? Droga dojścia do godności sędziego.

     Samorząd sędziowski.

     15.00 - 15.30      Podsumowanie dyskusji.

 

     Podmioty reprezentowane podczas obrad

(poza Stowarzyszeniem Sędziów Polskich "Iustitia" i Sądem Najwyższym):

Sejm RP

Senat RP,

Krajowa Rada Sądownictwa,

Naczelna Rada Adwokacka,

Krajowa Rada Radców Prawnych,

Krajowa Rada Komornicza,

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP,

Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce,

Stowarzyszenie Sędziów "Themis",

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów,

Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP,

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa,

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej,

Forum Obywatelskiego Rozwoju,

Helsińska Fundacja Praw Człowieka,

Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa,

Instytut Prawa i Społeczeństwa,

Instytut Allerhanda,

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Komunikaty

Media