Zmarł Prezes Oddziału "Iustitii" we Wrocławiu

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z wielkim żalem zawiadamia,

że w dniu 23 grudnia 2013 r. odszedł od nas nagle

ś.p.

TADEUSZ SZEWIOŁA

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Prezes Oddziału we Wrocławiu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

 

 

Tadeusz Szewioła, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, pełnił funkcję prezesa Oddziału "Iustitii" we Wrocławiu nieprzerwanie od lipca 2001 r. Wybierano go na to stanowisko pięciokrotnie, ostatni raz we wrześniu br. Od marca 2004 r. do października 2008 r. był członkiem Zarządu Stowarzyszenia, do którego wybrany był dwukrotnie, na III i IV kadencję Zarządu SSP. Zajmował się w Zarządzie koordynacją współpracy z innymi organizacjami prawniczymi, co w Jego przypadku było oczywiste - aktywnie działał również w Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Rodzinnych. Z ubiegania się o kolejny wybór do Zarządu w 2008 r. zrezygnował, ale nadal kierował Oddziałem we Wrocławiu. Jedenaście razy był delegatem na zebranie delegatów "Iustitii".

Oddział, którym kierował Tadeusz Szewioła, w okresie Jego prezesury przez trzy lata był największym oddziałem w Polsce. Wszyscy poznali też doskonałe umiejętności organizacyjne sędziego Tadeusza Szewioły. W okresie, gdy kierował Oddziałem we Wrocławiu, Oddział ten był gospodarzem dwóch zebrań delegatów - w 2002 r. w Szklarskiej Porębie i w 2010 r. we Wrocławiu. W znacznej części Jego zasługą było doskonałe przygotowanie i organizacja tych zebrań. Właśnie przy takich okazjach wszyscy mogli się przekonać o Jego wielkiej energii i zapale, które uwidaczniały się, gdy miał okazję coś zrobić dla sędziów i "Iustitii". W swoim żywiole był, gdy sędziowie mieli się spotkać - na konferencji, spartakiadzie, zebraniu delegatów. Wtedy był niezastąpiony i pamiętał o przygotowaniu każdego szczegółu.

Odszedł od nas człowiek pełen życia, który przez wiele lat zrobił równie wiele dla integracji środowiska sędziowskiego. Zawsze chciał, aby sędziowie spotykali się ze sobą nie tylko w sądzie, aby się znali, aby darzyli się sympatią, aby stanowili jedno wielkie grono przyjaciół. Kierowany przez Niego Oddział we Wrocławiu znany był z organizowanych spotkań kulturalnych i integracyjnych. Realizował ten cel do ostatniego dnia.

Niespodziewanie, w przeddzień Wigilii, sędzia Tadeusz Szewioła opuścił nas na zawsze. Pierwszy raz w historii "Iustitii", liczącej sobie 23 lata, żegnamy odchodzącego na ostatnią, wieczną sesję tak zasłużonego dla Stowarzyszenia Kolegę, Prezesa Oddziału, byłego członka Zarządu "Iustitii". Odszedł przedwcześnie, w trakcie służby, nie doczekał zasłużonego odpoczynku. Wydawał się zawsze być człowiekiem niespożytych sił. Nagle Mu ich zabrakło.

Żegnaj, Tadeuszu. Dziękujemy Ci za wszystkie wspólne lata w "Iustitii". Dalej musimy iść bez Ciebie, ale będziemy pamiętać zawsze. Podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Podobno...