Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Zespół ds. Monitorowania Postępowań Dyscyplinarnych i Immunitetowych

Skład zespołu:

Przewodniczący - Magdalena Modrzyńska (Elbląg),

Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plan pracy zespołu:

1. Udzielanie pomocy sędziom, przeciwko którym toczą się lub mogą się toczyć sprawy dyscyplinarne i o uchylenie immunitetu oraz asesorom w przypadku postępowań dyscyplinarnych np. poprzez analizę zgłoszonych spraw dyscyplinarnych, opracowywanie strategii postępowań, udzielenie obrony (zasadność udzielenia pomocy oraz forma tej pomocy zależy od opinii zespołu).
2. Przedstawianie zarządowi spraw, w których w ocenie zespołu, należy udzielić pomocy sędziemu (asesorowi) w formie obrońcy oraz spraw, w których SSP Iustitia powinna zgłosić udział jako organizacja społeczna (art. 90 k.p.k.).
3. Ustalenie ilości postępowań dyscyplinarnych wywołanych ingerencją osób, mających wobec sędziów (asesorów) uprawnienia w zakresie nadzoru, w obowiązki należące do sfery niezawisłości sędziowskiej oraz toczących się postępowań o uchylenie immunitetu, w których zachodzi podejrzenie działania prokuratury na zlecenie polityczne, stanowiących ingerencję w niezawisłość sędziowską lub u których podłoża leży chęć zastraszenia środowiska sędziowskiego przez nieuzasadnione wszczynanie postępowań.
4. Nawiązanie - w razie potrzeby - współpracy z Fundacją Helsińską celem prowadzenia analizy procesu pod kątem przestrzegania standardów rzetelnego procesu oraz zapewnienia ewentualnej pomocy prawnej obwinionym sędziom (asesorom).
5. Nawiązywanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi zrzeszającymi sędziów i przedstawienie na forum międzynarodowym przypadków szczególnie drastycznego naruszania zasad niezawisłości sędziowskiej przez wszczynanie postępowań dyscyplinarnych i immunitetowych.
6. Analiza rozwiązań dotyczących postępowań dyscyplinarnych państw Unii Europejskiej i innych.
7. Czynny udział w pracach legislacyjnych dotyczących przepisów u.s.p. o postępowaniu dyscyplinarnym.
8. Składanie sprawozdania z przebiegu postępowań zarządowi Stowarzyszenia.