Zespół ds. Monitorowania Postępowań Dyscyplinarnych i Immunitetowych

 

Skład zespołu:

Przewodniczący   - Magdalena Modrzyńska (Elbląg),

Członkowie   Tomasz Błaszkiewicz (Gorzów Wlkp.)

                               Edyta Bronowicka (Warszawa),

                               Michał Bukiewicz (Warszawa),

                               Beata Faralisz (Olsztyn),

                               

                               Małgorzata Iwaszuk (Wrocław),

                               Paweł Pośpiech (Wrocław),

                               Bartłomiej Starosta (Gorzów Wielkopolski),

                               Katarzyna Wręczycka (Wrocław),

                               

                               Katarzyna Zawiślak (Wrocław).                      

Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Plan pracy zespołu:

1. Udzielanie pomocy sędziom, przeciwko którym toczą się lub mogą się toczyć sprawy dyscyplinarne i o uchylenie immunitetu oraz asesorom w przypadku postępowań dyscyplinarnych np. poprzez analizę zgłoszonych spraw dyscyplinarnych, opracowywanie strategii postępowań, udzielenie obrony (zasadność udzielenia pomocy oraz forma tej pomocy zależy od opinii zespołu).
2. Przedstawianie zarządowi spraw, w których w ocenie zespołu, należy udzielić pomocy sędziemu (asesorowi) w formie obrońcy oraz spraw, w których SSP Iustitia powinna zgłosić udział jako organizacja społeczna (art. 90 k.p.k.).
3. Ustalenie ilości postępowań dyscyplinarnych wywołanych ingerencją osób, mających wobec sędziów (asesorów) uprawnienia w zakresie nadzoru, w obowiązki należące do sfery niezawisłości sędziowskiej oraz toczących się postępowań o uchylenie immunitetu, w których zachodzi podejrzenie działania prokuratury na zlecenie polityczne, stanowiących ingerencję w niezawisłość sędziowską lub u których podłoża leży chęć zastraszenia środowiska sędziowskiego przez nieuzasadnione wszczynanie postępowań.
4. Nawiązanie - w razie potrzeby - współpracy z Fundacją Helsińską celem prowadzenia analizy procesu pod kątem przestrzegania standardów rzetelnego procesu oraz zapewnienia ewentualnej pomocy prawnej obwinionym sędziom (asesorom).
5. Nawiązywanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi zrzeszającymi sędziów i przedstawienie na forum międzynarodowym przypadków szczególnie drastycznego naruszania zasad niezawisłości sędziowskiej przez wszczynanie postępowań dyscyplinarnych i immunitetowych.
6. Analiza rozwiązań dotyczących postępowań dyscyplinarnych państw Unii Europejskiej i innych.
7. Czynny udział w pracach legislacyjnych dotyczących przepisów u.s.p. o postępowaniu dyscyplinarnym.
8. Składanie sprawozdania z przebiegu postępowań zarządowi Stowarzyszenia.