Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Oddział w Koszalinie

Oddział w Koszalinie działał w okresie od 21 marca 1998 r. do 11 marca 2006 r. 

    Zespół założycielski w Koszalinie zawiązano w marcu 1998 r.

     Oddział utworzony został (jako Oddział Terenowy) uchwałą Walnego Zebrania Członków SSO „Iustitia" z dnia 21 marca 1998 r. jako dziewiętnasty oddział w Polsce.

     W chwili utworzenia obszar Oddziału obejmował województwo koszalińskie według podziału obowiązującego do 1 stycznia 1999 r., tj. ówczesny okręg Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie (w porównaniu z obecnym Sądem Okręgowym w Koszalinie nie należały do niego Sądy Rejonowe w Sławnie i w Wałczu). Obszar ten wcześniej nie był objęty działalnością Stowarzyszenia.

     Od 29 maja 1999 r. obszar Oddziału zmniejszył się do obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Koszalinie; nowy obszar określono na wniosek członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu; cała reszta jego obszaru została przeniesiona do Oddziału w Szczecinie.

     W kwietniu 2005 r. Zebranie Członków Oddziału w Koszalinie podjęło uchwałę wnoszącą o rozwiązanie Oddziału, z zamiarem połączenia go z Oddziałem w Szczecinie.

    Oddział w Koszalinie rozwiązano w trybie § 46 ust. 1 Statutu uchwałą IX Sprawozdawczego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia" z dnia 11 marca 2006 r. Był to piąty i ostatni rozwiązany Oddział w historii "Iustitii". Cały jego obszar w trybie § 36 ust. 1 Statutu przyłączono do Oddziału w Szczecinie, któremu też przekazano majątek zlikwidowanego Oddziału.

     Prezesem Oddziału w Koszalinie był Grzegorz Rudy (III 1998 - III 2006).


Drukuj   E-mail