Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Oddział w Ciechanowie

Oddział w Ciechanowie działał w okresie od 18 kwietnia 1997 r. do 9 czerwca 2002 r.

     Zespół założycielski w Ciechanowie zawiązano w marcu 1997 r.

     Oddział utworzony został (jako Oddział Terenowy) uchwałą Walnego Zebrania Członków SSO „Iustitia" z dnia 18 kwietnia 1997 r. jako piętnasty oddział w Polsce i zarazem jedyny w historii Stowarzyszenia, na którego obszarze nie działał żaden Sąd Wojewódzki (obecnie Okręgowy).

     W chwili utworzenia obszar Oddziału obejmował województwo ciechanowskie według podziału obowiązującego do 1 stycznia 1999 r., tj. rejony Sądów Rejonowych w Ciechanowie, Działdowie, Mławie, Pułtusku i Płońsku. Obszar ten wcześniej nie był objęty działalnością Stowarzyszenia.

     Od 29 maja 1999 r. Oddział działał na wniosek członków złożony w trybie § 36 ust. 2 Statutu na obszarze zmniejszonym o Sąd Rejonowy w Działdowie, który przeniesiono do Oddziału w Olsztynie.

     Od 25 listopada 2000 r. Oddział zmniejszył o rejon Sądu Rejonowego w Pułtusku, gdy sąd ten przeniesiono z okręgu warszawskiego do ostrołęckiego i do Oddziału w Ostrołęce, a nie zgłoszono wniosku o pozostawienie go w Oddziale w Ciechanowie.

     W maju 2002 r. członkowie Oddziału w Ciechanowie złożyli wniosek o rozwiązanie Oddziału i o jego połączenie z Oddziałem w Płocku.

     Oddział w Ciechanowie rozwiązano w trybie § 46 ust. 1 Statutu uchwałą VI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia" z dnia 9 czerwca 2002 r. Był to pierwszy rozwiązany Oddział w historii "Iustitii". Cały jego obszar na wniosek członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu przyłączono do Oddziału w Płocku, któremu też przekazano majątek zlikwidowanego Oddziału.

     Prezesami Oddziału w Ciechanowie byli: Andrzej Kubica (V 1997 - V 1999) i Lidia Grzelak (V 1999 - VI 2002).


Drukuj   E-mail