Oddział w Bielsku-Białej

Adres: ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała.

Adres korespondencyjny: ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała.

Faks: 33-499-79-30.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000493007.

Konto bankowe:
Bank PEKAO SA, Oddział w Bielsku-Białej, 
numer 06 1240 6449 1111 0010 6046 9932.

Liczba członków: 43.

Obszar działania


Bielsko-Biała:

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej,

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,

Cieszyn: Sąd Rejonowy w Cieszynie,
Żywiec: Sąd Rejonowy w Żywcu.
Poza obszarem działania: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
 
 
 
 
 
 
 
 

Władze oddziału

Prezes:                                          Teresa Jędrzejas,

sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, III Wydział Karny,
ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33-499-05-57, faks 33-499-04-96.

Wiceprezes:                                  Renata Kawecka,

sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, I Wydział Cywilny,
ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 499-03-71

Wiceprezes-skarbnik:                  Ewa Zwolińska,

sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 499-03-60

Wiceprezes:                                  Marcin Loranc

sędzia Sądu Rejonowego w Żywcu, I Wydział Cywilny,
ul. Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, tel. 33 475-12-59

Komisarz Oddziału:                     Krzysztof Swadźba,

sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, III wydział Karny, ul.1 Maja 9, 43-300 Bielsko- Biała, tel. 33 470-31-00

Kadencja władz Oddziału mija 15 czerwca 2019 r.

Historia oddziału


Zespół założycielski w Bielsku-Białej zawiązano w maju 2007 r.
Oddział utworzony został uchwałą XI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia" z dnia 12 kwietnia 2008 r. jako trzydziesty piąty oddział w Polsce.
Od chwili utworzenia Oddział działa na wniosek członków złożony w trybie § 36 ust. 2 Statutu na obecnym obszarze. Obszar ten poprzednio należał do Oddziału w Katowicach.
Prezesami Oddziału w Bielsku-Białej byli Renata Kawecka (V 2008 - XI 2010), Bogdan Fibinger (XII 2010 - VI 2013), Adam Kanafek (VI 2013 - VI 2016). Obecnie Teresa Jędrzejas (od VI 2016).
W dniach 31 marca - 2 kwietnia 2017r. XXII Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w Mszczonowie zaaprobowało wniosek Oddziału w Bielsku-Białej o jego rozwiązanie i przyłączenie do odszaru działania Śląskiego Oddziału w Katowicach.