Oddział w Suwałkach

Adres: ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki.

Faks: 87-563-12-11.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku - XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000091421.

Konto bankowe:
Bank Polska Kasa Opieki SA, Oddział w Suwałkach,
numer 36 1240 5891 1111 0010 3716 5885.
 
Liczba członków: 61.

Strona internetowa Oddziału: iustitia.pl/suwalki

Obszar działania

Augustów: Sąd Rejonowy w Augustowie,
Ełk: Sąd Rejonowy w Ełku,
Giżycko: Sąd Rejonowy w Giżycku,
Olecko: Sąd Rejonowy w Olecku,
Pisz: Sąd Rejonowy w Piszu,
Sejny: Sąd Rejonowy w Augustowie - zamiejscowe wydziały cywilny, karny, rodzinny i ksiąg wieczystych w Sejnach,

Suwałki:

Sąd Okręgowy w Suwałkach,

Sąd Rejonowy w Suwałkach,

Węgorzewo: Sąd Rejonowy w Giżycku - Zamiejscowe Wydziały Karny i Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie,
Poza obszarem działania: Ministerstwo Sprawiedliwości.
 

Władze oddziału

Prezes:                                                    Adam Kowalczyk SSR w Olecku

sędzia Sądu Rejonowego w Olecku I Wydział Cywilny
ul. Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, tel. 87-523-06-14, faks 87-563-13-18

Wiceprezes-skarbnik:                           Cezary Olszewski SSO w Suwałkach

sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach, I Wydział Cywilny,
ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, tel. 87-563-13-29, faks 87-563-12-47

Wiceprezes ds organizacyjnych:         Alicja Wiśniewska SSO w Suwałkach

sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach, I Wydział Cywilny,
ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, tel. 87-563-12-31, faks 87-563-12-47

Komisarz Oddziału:                              Piotr Witkowski,

sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach, II Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, tel. 87-563-12-20, faks 87-563-13-03.

Historia oddziału


Zespół założycielski w Suwałkach zawiązano w okresie od listopada 1995 r. do maja 1996 r.
Oddział utworzony został (jako Oddział Terenowy) uchwałą Walnego Zebrania Członków SSO „Iustitia" z dnia 30 listopada 1996 r. jako dwunasty oddział w Polsce.
W chwili utworzenia obszar Oddziału obejmował województwo suwalskie według podziału obowiązującego do 1 stycznia 1999 r., tj. ówczesny okręg Sądu Wojewódzkiego w Suwałkach (obejmujący wówczas Sądy Rejonowe w Augustowie, Ełku, w Giżycku, w Piszu i w Suwałkach, w tym obszary nie istniejących jeszcze wówczas Sądów Rejonowych w Olecku i w Sejnach). Obszar ten wcześniej był objęty działalnością Stowarzyszenia jako całości, bez przynależności do oddziału.
Od 29 maja 1999 r. obszar Oddziału, określony na nowo na wniosek członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu, nie uległ zmianie.
Od 9 czerwca 2002 r. obszar Oddziału zmniejszył się w trybie § 36 ust. 1 Statutu o rejon Sądu Rejonowego w Ełku (wraz obszarem nieistniejącego jeszcze wówczas Sądu Rejonowego w Olecku) przeniesiony z okręgu suwalskiego do olsztyńskiego i do Oddziału w Olsztynie, gdyż nie złożono wniosku o pozostawienie tego Sądu w Oddziale w Suwałkach. Sądy Rejonowe w Giżycku i w Piszu na wniosek członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu pozostały w Oddziale w Suwałkach. Jednocześnie Oddział zwiększył się o Sąd Rejonowy w Grajewie, który został przeniesiony z okręgu łomżyńskiego do suwalskiego; tu z kolei nie złożono wniosku o pozostawienie tego Sądu w Oddziale w Łomży.
Od 19 lutego 2005 r. obszar Oddziału zmniejszył się o Sąd Rejonowy w Grajewie, który powrócił do okręgu łomżyńskiego i Oddziału w Łomży. Jednocześnie przyłączono do Oddziału rejon nowo powstałego Sądu Rejonowego w Olecku, przeniesiony z Oddziału w Olsztynie. Od 14 kwietnia 2007 r. do Oddziału powrócił również Sąd Rejonowy w Ełku, przeniesiony z Oddziału w Olsztynie; te dwie ostatnie zmiany nastąpiły na wnioski członków złożone w trybie § 36 ust. 2 Statutu. Od czasu tej ostatniej zmiany Oddział działa na obecnym obszarze.
Prezesami Oddziału w Suwałkach byli: Marek Motuk (V 1996 - II 2001), Jacek Sowul (II 2001 - II 2007), Małgorzata Szostak-Szydłowska (II 2007 - II 2009), Jacek Przygucki (II 2009 - VIII 2016) i obecnie Adam Kowalczyk (od I 2017).


Drukuj   E-mail