JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

Członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" może zostać każdy sędzia sądu powszechnego, administracyjnego lub wojskowego oraz Sądu Najwyższego, zarówno pozostający w służbie, jak i w stanie spoczynku, a także asesor sądu administracyjnego pełniący obowiązki sędziego.

Z treścią Statutu Stowarzyszenia zapoznać się można, klikając poniżej:

Sędzia chcący wstąpić do "Iustitii" powinien złożyć deklarację członkowską:

Deklarację należy wydrukować i wypełnić. Złożenie podpisanej deklaracji właściwemu Zarządowi Oddziału powoduje automatyczne uzyskanie członkostwa. Każdy członek Zarządu Oddziału (prezes lub wiceprezes) jest upoważniony i zarazem zobowiązany do przyjęcia deklaracji członkowskiej od sędziego.

Wstępujący staje się członkiem Oddziału, na którego terenie pracuje i mieszka, a jeżeli pracuje na terenie jednego oddziału, a mieszka na terenie innego - może sam dowolnie wybrać jeden z nich.

Deklaracja członkowska jest przechowywana przez Zarząd Oddziału, do którego członek należy, a w przypadku przejścia członka do innego oddziału jest przesyłana nowemu oddziałowi.

Wraz z deklaracją członkowską złożyć należy oświadczenie o zgodzie na potrącanie składek członkowskich lub ustalić sposób ich płacenia. Nie ma ogólnopolskiego wzoru tego oświadczenia, gdyż w każdym oddziale Stowarzyszenia kwestia ta jest regulowana odrębnie. Trzeba to ustalić podczas kontaktu z władzami Oddziału.

W przypadku trudności ze skontaktowaniem się z członkami Zarządu Oddziału można zwrócić się do biura Stowarzyszenia (adres i kontakt na stronie "Dane Stowarzyszenia") lub do Prezesa bądź Wiceprezesa ds. Organizacyjnych (adresy i kontakty w dziale "Zarząd Stowarzyszenia").

Deklaracja zawiera także pytania, czy nowo wstępujący chce otrzymywać Kwartalnik Iustitia, elektroniczny przegląd prasy oraz czy chce przystąpić do Informacyjnej Sieci Iustitii. Dalsze informacje o ISI i komunikacji wewnętrznej w Stowarzyszeniu znajdują się tutaj:

Centralna składka członkowska, o której mowa w Statucie, wynosi 20 złotych miesięcznie, a składki oddziałów mogą być różne i są określane przez zebrania ich członków.

Zapraszamy wszystkich sędziów do wstępowania w szeregi Iustitii. Stając się członkiem Stowarzyszenia uzyskujesz wpływ na kształt polskiego sądownictwa. 

 

 


Drukuj   E-mail