Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Nowa KRS zawieszona w prawach członka Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ)

17 września 2018r. Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) na posiedzeniu w Bukareszcie miażdzącą większością głosów (100 głosów za, 6 przeciw, 9 wstrzymujących się) podjęła decyzję o zawieszeniu członkostwa nowej polskiej Krajowej Rady Sądownictwa. KRS została pozbawiona praw głosu i wyłączona z udziału w działaniach ENCJ. Już wcześniej - 16 sierpnia 2018r. (pdf)- ENCJ stwierdziła, że polska nowa KRS nie spełnia minimalnych europejskich wymogów niezależności od...

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich dotyczące aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Pięć stowarzyszeń sędziowskich: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych przyjęły wspólne stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Poniżej prezentujemy pełną treśc stanowiska. treść stanowiska (pdf) ...

Sędziowie sądów administracyjnych przyłączają się do krytyki ustaw zmieniających polski wymiar sprawiedliwości

Uchwała nr 1 Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 25 czerwca 2018 r. Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych przyłącza się do stanowiska wyrażanego wielokrotnie przez stowarzyszenia sędziowskie Iustitia i Themis, Forum Współpracy Sędziów oraz zebrania i zgromadzenia ogólne sędziów sądów powszechnych, zgodnie z którym aktualne rozwiązania przyjęte w ustawach: z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej...

Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie wypowiedzi sędziego Macieja Nawackiego członka nowej KRS

Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie wypowiedzi sędziego Macieja Nawackiego, członka nowej Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018r.. Dla przypomnienia chodzi o wypowiedź Macieja Nawackiego dla Faktów TVN oraz Polskiego Radia Olsztyn, w której sugeruje, że sędziowie Sądu Najwyższego zawieszając stosowanie przepisów ustawy dopuścili się oczywistego i rażącego naruszenia prawa i mogą w związku z tym ponosić odpowiedzialno...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie wypowiedzi telewizyjnej z dnia 28 sierpnia 2018 r.udzielonej przez sędziego Macieja Nawackiego członka nowej KRS

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Wiceprezes Tomasz Marczyński przedstawia Uchwałę Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 6 września 2018 roku w sprawie wypowiedzi telewizyjnej z dnia 28 sierpnia 2018 roku udzielonej przez członka Krajowej Rady Sądownictwa, sędziego Macieja Nawackiego.

 

Konkurs bez kontrasygnaty jest nieważny - opinia prawna Dr hab. Monika Florczak – Wątor, prof. UJ Dr Tomasz Zalasiński, radca prawny

Opinia_prawna.pdf Dr hab. Monika Florczak – Wątor, prof. UJ Dr Tomasz Zalasiński, radca prawny   Kraków-Warszawa, dnia 10 lipca 2018 r. Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym, wydanego bez kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów   I. Zakres przedmiotowy opinii W dniu 29 czerwca 2018 r. w Monitorze Polskim zosta...