Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Konkurs do Sądu Najwyższego jest nieważny - opinia prawna dr hab. Anny Rakowskiej-Treli, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego

Przedmiot opinii: zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym

Wersja do pobrania w PDF 

Brak kontrasygnaty premiera oznacza nieważność konkursu do Sądu Najwyższego - opinia prof. dr hab. Sławomira Patyry

Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższego

Wersja do pobrania w PDF 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 17 lipca 2018r. ECHR 259 (2018) w sprawie braku prawa do sądu osób biorących udział w egzaminie/konkursie

Europejski Trybunał Praw Człowieka Informacja prasowa z dnia 17 lipca 2018 r. (pdf ang wersja)(link do wersji oryginalnej) ECHR 259 (2018) Kandydat, który zakwestionował wyniki egzaminu wstępnego do służby cywilnej, nie miał zagwarantowanego prawa dostępu do sądu W dzisiejszym wyroku Izby w sprawie Ronald Vermeulen przeciwko Belgii (skarga nr 5475/06) Europejski Trybunał Praw Człowieka jednogłośnie uznał, że doszło do naruszenia Artykułu 6 ust. 1 (prawo do sądu) Europejski...

Prezydent musi czekać - opinia prawna prof. Andrzeja Jakubeckiego w sprawie konsekwencji orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego dla postępowania nominacyjnego sędziów Sądu Najwyższego

Opinia prawna prof. Andrzeja Jakubeckiego w sprawie przedmiotowego i podmiotowego zakresu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2018 roku.

Wersja do pobrania w PDF

Komisja Europejska kieruje skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku ze zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym

Komisja Europejska zdecydowała się skierować w trybie przyspieszonym do Trybunału Europejskiego Unii Europejskiej skargę przeciwko polskiemu rządowi w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym i zmianach jakie ona wprowadza w zakresie statusu dotychczasowych sędziów, w tym Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Zwróciła się również o tymczasową decyzję zabezpieczającą aby do czasu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia Trybunał Sprawiedliwości UE - zawiesił niektóre przepisy ustawy ...

Przesłuchania w KRS: "Mam Talent" do Kontroli Nadzwyczajnej

Publikujemy fragmenty protokołów przesłuchań, prowadzonych przez zespół Krajowej Rady Sądownictwa rekomendujący prezydentowi 20 kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Zespół kierowany przez mec. Wiesława Johanna wybrał ich spośród 68 kandydatur po rozmowach trwających kilkanaście minut.Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-przesluchania-w-krs-mam-talent-do-kontroli-nadzwyczajnej,nId,2632599,nId,2632599...