Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Wrocławscy sędziowie przeciw działaniom władz politycznych prowadzącym do likwidacji trójpodziału władzy, trybowi odwoływania prezesów sądów, nieuzasadnionym atakom na sądownictwo w mediach oraz wezwali sędziów do powstrzymania się od kandydowania do KRS

W załączeniu Uchwały nr 1, 2, 3 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2018 r.

INPRIS w sprawie KRS

Rozpoczęła się procedura wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa (link) Czy obywatele powinni zgłaszać kandydatów do KRS? (link) "Uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta ustawa o KRS jest oczywiście niekonstytucyjna w opinii licznych autorytetów prawniczych, polskich i zagranicznych." "Czy można jednego dnia mówić o niekonstytucyjności ustawy, o łamaniu konstytucji przez prezydenta, a drugiego brać udział w takiej procedurze?  Moim zdaniem ...

Uchwała Forum Współpracy Sędziów w sprawie nowej KRS

Podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa narusza w sposób oczywisty i rażący Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta pozwala w sposób sprzeczny z art. 187 ust. 1 pkt 2 i 3 Konstytucji na wybór 15 sędziów przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż Sejm może wybrać jedynie 4 członków KRS spośród posłów. Ustawa ta łamie dotychczasowy sposób wykładni ustawy zasadniczej, wskazujący jednoznacznie, że 15 sędziów wybieran...

Uchwała Stowarzyszeń Sędziowskich z 28.12.2017 r.

     Wkrótce wejdą w życie zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Są one, w zdecydowanej większości przyjętych rozwiązań, powtórzeniem nowelizacji ustawy o KRS zawetowanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w lipcu 2017 r. Podobnie jak wcześniejsza, obecna nowelizacja zawiera rozwiązania powszechnie oceniane jako niezgodne z normami Konstytucji. Stowarzyszenia sędziowskie, przywołując treść sędziowskiego ślubowania, wzywają sędziów Rzeczypospolitej do...