Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Przebieg rozprawy przed TSUE z dnia 19 marca 2019r. w połączonych sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18

19 marca 2019 r. przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbyła się rozprawa w połączonych sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18. Zostały one zainicjowane pytaniami prejudycjalnymi polskiego Sądu Najwyższego z 20 września 2018 r. i 3 października 2018 r. w sprawach z powództw sędziów Sądu Najwyższego i sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pytania dotyczą m. in. oceny, z punktu widzenia prawa europejskiego, statusu aktualnie funkcjo...

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów w procedurze nominacyjnej

22 marca 2019r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach zdecydowaną większością głosów podjęło uchwałę o postrzymaniu się od udziału w procedurze nominacyjnej na stanowiska sędziowskie. Dołączyło w ten sposób do większości organów samorządu sędziowskiego, które w ten sposób wyrażają swój sprzeciw wobec wadliwości działania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa.

Okręgi sądowe, w których sędziowie wstrzymali się od udziału w procesie nominacyjnym na stanowiska sędziowskie [stan na 11.03.2019]

AKTUALNY ZAKRES TERYTORIALNY wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych wszystkich szczebli, wynikający z uchwał podjętych przez zgromadzenia przedstawicieli sędziów apelacji i okręgu, zgromadzenia ogólne sędziów apelacji i okręgu oraz w jednym przypadku kolegium sądu apelacyjnego. ➡Sędziowie okręgu wrocławskiego w dniu 11 marca 2019 roku podjęli uchwałę o wstrzymaniu się z opiniowaniem kandyda...

Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce (C-619/18) - termin rozprawy przed TSUE wyznaczony na 12 lutego 2019r.

Jak wynika z informacji prasowych, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyznaczył rozprawę na dzień 12 lutego 2019r. w sprawie skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie ustaw wprowadzających zmiany w Sądzie Najwyższym. Dla przypomnienia: link do postanowienia o środkach tymczasowych (kliknij tu) link do postanowienia dot zobowiązania dla Polski (kliknij tu) link do postanowienia o trybie przyspieszonym (kliknij tu) link do skargi KE (kliknij tu)...

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Koninie z dn. 11 stycznia 2019r. w sprawie wstrzymania się od oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie

    Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Koninie z dnia 18 stycznia 2019r. wraz z Uchwałą numer 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Koninie z dn. 11 stycznia 2019r. w sprawie wstrzymania się od oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie.

Okręgi sądowe, gdzie Zgromadzenia wstrzymały się od udziału w procesie nominacyjnym na stanowiska sędziowskie [stan na 17.01.2019]

uchwaly perspektywa popr22