Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Omówienie kolejnego projektu zmian w Sądzie Najwyższym

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Uchylenie immunitetu sędziemu:

Po wejściu w życie nowelizacji o aresztowaniu sędziego i pociągnięciu go do odpowiedzialności karnej decydować będą członkowie specjalnego sądu – Izby Dyscyplinarnej SN, wybrani przez upolitycznioną KRS

Kolejny projekt zmian ustawy o SN i nie tylko

17 kwietnia 2019r. do Sejmu wpłynął projekt zmian ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustaw. Po raz kolejny ustawa dotycząca zmian w wymiarze sprawiedliwości wprowadzana jest do Sejmu za pośrednictwem posłów. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Marek Ast. Dotyczy regulacji związanych z obsadzaniem stanowisk w Sądzie Najwyższym, postępowaniami nominacyjnymi na stanowiska sędziowskie, uchyleniami immunitetu sędziowskiego albo prokuratorskiego oraz właściwością izb Sądu...

Rzecznik generalny Evgeni Tanchev: Trybunał powinien orzec, że przepisy ustawodawstwa polskiego dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-619/18 opublikował swoją opinię dotycząca nowej polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym. Na mocy tej ustawy wiek przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego został obniżony do 65 lat. Treść opinii dostępna jest tutaj (opinia - pdf). foto: TSUE New York Times: https://www.nytimes.com/aponline/2019/04/11/world/europe/ap-eu-poland-judiciary.html...

Kamil Zaradkiewicz, Joanna Misztal-Konecka oraz Tomasz Szanciło próbują powtórzyć "sukces" Krajowej Rady Sądownictwa i kierują do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne

Wobec powszechnie zgłaszanych wątpliwości dotyczących nowych powołań do Sądu Najwyższego wynikających z braku kontrasygnaty Premiera na obwieszczeniu o wolnych stanowiskach, politycznego rodowodu Krajowej Rady Sądownictwa, wadliwości procedury nominacyjnej (szczegóły tutaj: https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-raporty/2878-niewaznosc-powolan-sedziow-sadu-najwyzszego-opinia-kontytucjonalistow-dr-hab-monika-florczak-wator-prof-uj-w-krakowie-dr-hab-slawomir-patyra-prof-umcs-w-...

7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego publikuje oświadczenie dot. rozstrzygnięcia o zgodności z Konstytucją przepisów o KRS

Jak podaje portal onet.pl siedmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego opublikowało oświadczenie, w którym czytamy, że 13 marca sędziowie zwrócili się do Julii Przyłębskiej o rozpoznanie konstytucyjności ustawy o KRS w pełnym składzie TK. Wskazali wówczas, że skład wyznaczony do orzekania został "po raz kolejny obsadzony z pominięciem wymaganego ustawą porządku alfabetycznego". W opinii autorów oświadczenia, to "pozbawia Trybunał Konstytucyjny transparentno...

25 marca 2019r. Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się co do wyboru członków KRS i możliwości odwołania od uchwał KRS

25 marca 2019r. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Julia Przyłębska – przewodniczący, Grzegorz Jędrejek, Zbigniew Jędrzejewski, Justyn Piskorski – sprawozdawca, Andrzej Zielonacki wydał wyrok (K 12/18), gdzie orzekł, że 1. Art. 9a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84) jest zgodny z art. 187 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 w związku z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 oraz z art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Art. 44 ...