Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Sąd Najwyższy przedstawił kolejne pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej - tym razem pyta o status 37 nowo powołanych sędziów Sądu Najwyższego

Władze, w szczególności prezydent, powinny zaczekać na zakończenie procedury odwoławczej od uchwał Krajowej Rady Sądowniczej, przedstawiających kandydatów na sędziów SN, oraz wziąć pod uwagę tymczasowy zakaz prowadzenia tej procedury wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny - jak poinformował sędzia prof. Karol Weitz podczas ogłaszania ustnych motywów postanowienia. W dniu 21 maja 2019 r. w sprawie III CZP 25/19 Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie siedmiu sędziów...

Omówienie kolejnego projektu zmian w Sądzie Najwyższym

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Uchylenie immunitetu sędziemu:

Po wejściu w życie nowelizacji o aresztowaniu sędziego i pociągnięciu go do odpowiedzialności karnej decydować będą członkowie specjalnego sądu – Izby Dyscyplinarnej SN, wybrani przez upolitycznioną KRS

Kolejny projekt zmian ustawy o SN i nie tylko

17 kwietnia 2019r. do Sejmu wpłynął projekt zmian ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustaw. Po raz kolejny ustawa dotycząca zmian w wymiarze sprawiedliwości wprowadzana jest do Sejmu za pośrednictwem posłów. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Marek Ast. Dotyczy regulacji związanych z obsadzaniem stanowisk w Sądzie Najwyższym, postępowaniami nominacyjnymi na stanowiska sędziowskie, uchyleniami immunitetu sędziowskiego albo prokuratorskiego oraz właściwością izb Sądu...

Rzecznik generalny Evgeni Tanchev: Trybunał powinien orzec, że przepisy ustawodawstwa polskiego dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-619/18 opublikował swoją opinię dotycząca nowej polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym. Na mocy tej ustawy wiek przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego został obniżony do 65 lat. Treść opinii dostępna jest tutaj (opinia - pdf). foto: TSUE New York Times: https://www.nytimes.com/aponline/2019/04/11/world/europe/ap-eu-poland-judiciary.html...

Kamil Zaradkiewicz, Joanna Misztal-Konecka oraz Tomasz Szanciło próbują powtórzyć "sukces" Krajowej Rady Sądownictwa i kierują do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne

Wobec powszechnie zgłaszanych wątpliwości dotyczących nowych powołań do Sądu Najwyższego wynikających z braku kontrasygnaty Premiera na obwieszczeniu o wolnych stanowiskach, politycznego rodowodu Krajowej Rady Sądownictwa, wadliwości procedury nominacyjnej (szczegóły tutaj: https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-raporty/2878-niewaznosc-powolan-sedziow-sadu-najwyzszego-opinia-kontytucjonalistow-dr-hab-monika-florczak-wator-prof-uj-w-krakowie-dr-hab-slawomir-patyra-prof-umcs-w-...

7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego publikuje oświadczenie dot. rozstrzygnięcia o zgodności z Konstytucją przepisów o KRS

Jak podaje portal onet.pl siedmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego opublikowało oświadczenie, w którym czytamy, że 13 marca sędziowie zwrócili się do Julii Przyłębskiej o rozpoznanie konstytucyjności ustawy o KRS w pełnym składzie TK. Wskazali wówczas, że skład wyznaczony do orzekania został "po raz kolejny obsadzony z pominięciem wymaganego ustawą porządku alfabetycznego". W opinii autorów oświadczenia, to "pozbawia Trybunał Konstytucyjny transparentno...