Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Sędzia z Węgier poprosił TSUE o rozpatrzenie czy jest niezależny

Sędzia Casba Vavsári zawiesił postępowanie w sprawie karnej by poprosić TSUE o sprawdzenie czy zmiany w węgierskim sądownictwie są zgodne z prawem europejskim. Sędzia sądu okręgowego w Peszcie zawiesił postępowanie w sprawie przeciwko obywatelowi obcego kraju i poprosił TSUE o przeprowadzenie odpowiedniego postępowania, dowiedział się Index. Zgodnie z wnioskiem sędziego TSUE ma zbadać uchybienia w węgierskim sądownictwie. Vavsári stwierdził, że jego zdaniem istnieje ryz...

Prezydent ma za nic TSUE i Komisję Europejską, rozpoczyna nowy konkurs do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Prezydent Andrzej Duda rozpoczął procedurę powołania kolejnych 6 sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego publikując w Monitorze Polskim ogłoszenie o 6 wolnych stanowiskach w tej Izbie. http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2019/675 Przypominamy, w ostatnich dniach Rzecznik Generalny przy TSUE tak opisał powołaną w Polsce Izbę Dyscyplinarną w toku postępowania przed TSUE: Nowo utworzona Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sęd...

Sąd Najwyższy postanowił skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejnych pięć pytań prejudycjalnych, tym razem na kanwie pozwu, jaki złożyła sędzia Monika Frąckowiak

Pytania wyłoniły się w związku z rozpoznawaniem wniosku o zabezpieczenie powództwa w sprawie o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego powołanego w 2018 r. przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Przedstawione dziś pytania prejudycjalne dotyczą dopuszczalności orzekania przez sądy krajowe o statusie osób powołanych na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego i prawidłowości procedury zmierzającej do tych powołań oraz charakter...

Sąd Najwyższy przedstawił kolejne pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej - tym razem pyta o status 37 nowo powołanych sędziów Sądu Najwyższego

Władze, w szczególności prezydent, powinny zaczekać na zakończenie procedury odwoławczej od uchwał Krajowej Rady Sądowniczej, przedstawiających kandydatów na sędziów SN, oraz wziąć pod uwagę tymczasowy zakaz prowadzenia tej procedury wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny - jak poinformował sędzia prof. Karol Weitz podczas ogłaszania ustnych motywów postanowienia. W dniu 21 maja 2019 r. w sprawie III CZP 25/19 Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie siedmiu sędziów...

Omówienie kolejnego projektu zmian w Sądzie Najwyższym

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Uchylenie immunitetu sędziemu:

Po wejściu w życie nowelizacji o aresztowaniu sędziego i pociągnięciu go do odpowiedzialności karnej decydować będą członkowie specjalnego sądu – Izby Dyscyplinarnej SN, wybrani przez upolitycznioną KRS

Kolejny projekt zmian ustawy o SN i nie tylko

17 kwietnia 2019r. do Sejmu wpłynął projekt zmian ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustaw. Po raz kolejny ustawa dotycząca zmian w wymiarze sprawiedliwości wprowadzana jest do Sejmu za pośrednictwem posłów. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Marek Ast. Dotyczy regulacji związanych z obsadzaniem stanowisk w Sądzie Najwyższym, postępowaniami nominacyjnymi na stanowiska sędziowskie, uchyleniami immunitetu sędziowskiego albo prokuratorskiego oraz właściwością izb Sądu...