Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Komisja Europejska kieruje skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku ze zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym

Komisja Europejska zdecydowała się skierować w trybie przyspieszonym do Trybunału Europejskiego Unii Europejskiej skargę przeciwko polskiemu rządowi w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym i zmianach jakie ona wprowadza w zakresie statusu dotychczasowych sędziów, w tym Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Zwróciła się również o tymczasową decyzję zabezpieczającą aby do czasu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia Trybunał Sprawiedliwości UE - zawiesił niektóre przepisy ustawy ...

Przesłuchania w KRS: "Mam Talent" do Kontroli Nadzwyczajnej

Publikujemy fragmenty protokołów przesłuchań, prowadzonych przez zespół Krajowej Rady Sądownictwa rekomendujący prezydentowi 20 kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Zespół kierowany przez mec. Wiesława Johanna wybrał ich spośród 68 kandydatur po rozmowach trwających kilkanaście minut.Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-przesluchania-w-krs-mam-talent-do-kontroli-nadzwyczajnej,nId,2632599,nId,2632599...

Nowa KRS zawieszona w prawach członka Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ)

17 września 2018r. Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) na posiedzeniu w Bukareszcie miażdzącą większością głosów (100 głosów za, 6 przeciw, 9 wstrzymujących się) podjęła decyzję o zawieszeniu członkostwa nowej polskiej Krajowej Rady Sądownictwa. KRS została pozbawiona praw głosu i wyłączona z udziału w działaniach ENCJ. Już wcześniej - 16 sierpnia 2018r. (pdf)- ENCJ stwierdziła, że polska nowa KRS nie spełnia minimalnych europejskich wymogów niezależności od...

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich dotyczące aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Pięć stowarzyszeń sędziowskich: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych przyjęły wspólne stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Poniżej prezentujemy pełną treśc stanowiska. treść stanowiska (pdf) ...

Sędziowie sądów administracyjnych przyłączają się do krytyki ustaw zmieniających polski wymiar sprawiedliwości

Uchwała nr 1 Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 25 czerwca 2018 r. Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych przyłącza się do stanowiska wyrażanego wielokrotnie przez stowarzyszenia sędziowskie Iustitia i Themis, Forum Współpracy Sędziów oraz zebrania i zgromadzenia ogólne sędziów sądów powszechnych, zgodnie z którym aktualne rozwiązania przyjęte w ustawach: z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej...

Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie wypowiedzi sędziego Macieja Nawackiego członka nowej KRS

Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie wypowiedzi sędziego Macieja Nawackiego, członka nowej Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018r.. Dla przypomnienia chodzi o wypowiedź Macieja Nawackiego dla Faktów TVN oraz Polskiego Radia Olsztyn, w której sugeruje, że sędziowie Sądu Najwyższego zawieszając stosowanie przepisów ustawy dopuścili się oczywistego i rażącego naruszenia prawa i mogą w związku z tym ponosić odpowiedzialno...