Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

6 lipca 2020r. wadliwe powołania sędziów Sądu Najwyższego na wokandzie Trybunału w Luksemburgu

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia informuje, że w najbliższy poniedziałek, 6 lipca 2020 roku, dwoje jego przedstawicieli weźmie udział w posiedzeniu Trybunału Sprawiedliwości w Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie pytania prejudycjalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego (sprawa C-824/18). Rozprawa odbędzie się w Wielkiej Sali Trybunału, rozpoczęcie zaplanowano na 14.30. Na miejscu obecni będą: sędzia Monika Frąckowiak, sędzia Piotr Gąciarek. Polscy sędziowie we...

22 września 2020r. rozprawa przed TSUE w sprawie statusu nowych Izb Sądu Najwyższego i osób powołanych do tych Izb w związku ze sprawą sędzi Moniki Frąckowiak

22 września 2020r. o godzinie 9:00 odbędzie się rozprawa przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, której przedmiotem będą pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego dotyczące Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz powołanych do nich osób przy udziale neoKRS. Pytania te zostały zadane w związku ze sprawą sędzi Moniki Frąckowiak -(C-508/19) członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, w której ...

Prezydent Andrzej Duda poinformował o powołaniu Małgorzaty Manowskiej na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego i Michała Laskowskiego na Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej.

Z informacji opublikowanej na stronie internetowej Prezydenta RP wynika, że "Andrzej Duda podjął decyzje personalne dotyczące stanowisk w Sądzie Najwyższym. Prezydent RP zdecydował o powołaniu, spośród pięciu kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, sędzi Małgorzaty Manowskiej na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Jednocześnie Prezydent RP postanowił powołać, spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie...

list sędziów SN do Prezydenta w sprawie wyboru I Prezesa SN

List sędziów Sądu Najwyższego skierowany do Prezydenta Andrzeja Dudy dostępny jest tu (pdf).

Oświadczenie 50 sędziów Sądu Najwyższego z 23 maja 2020r.

Warszawa, 23 maja 2020 r. W ostatnich dniach mieliśmy w Sądzie Najwyższym do czynienia z wydarzeniami, których formalnym celem było wyłonienie pięciu kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa SN. W rzeczywistości chodziło o to, by w gronie kandydatów znalazła się osoba, co do której już przed posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego decydenci uznali, że powinna zajmować to stanowisko. Świadczą o tym, poza ukształtowaniem, wielokrotnie w ostatnim czasie zmienianych przepisów us...

Karty Kandydatów na I Prezesa SN - sędzia Włodzimierz Wróbel liderem oczekiwań społecznych i z poparciem Zgromadzenia Ogólnego SN

NA PODSTAWIE OCZEKIWAŃ OPINII PUBLICZNEJ (wyniki sondażu - wskazane kryteria) Iustitia sporządziła KARTĘ dobrego kandydata na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Oczekiwania społeczne wskazują JEDNOZNACZNIE, iż dobrym kandydatem na urząd IPSN jest sędzia WŁODZIMIERZ WRÓBEL. Uzyskał on też jako JEDYNY większość głosów Zgromadzenia Sędziów Sądu Najwyższego w sprawie wyboru Kandydatów na urząd Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego - 50 głosów. Reszta osób Małgorzata...