Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Mapa powiązań wg Gazety Wyborczej [infografika]

Kilkunastu sędziów - z wiceministrem sprawiedliwości, sędziami Krajowej Rady Sądownictwa i prezesami sądów - stworzyło zamkniętą grupę na internetowym komunikatorze. Omawiali tam działania dyskredytujące krytyków zmian w systemie sądownictwa. Całość: http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,25111407,sedziowski-hejt-czyli-aferaziobro-szef-herszt-i-kasta-siec.html,159116,25111407,sedziowski-hejt-czyli-aferaziobro-szef-herszt-i-kasta-siec.html...

Prezydium NRA: Premier powinien podjąć działania w sprawie „farmy trolli”

Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której apeluje do Premiera Rządu Polskiego aby podjął działania wyjaśniające wobec osób z resortu sprawiedliwości, które były zaangażowanee w kampanię oszczerstw wobec sędziów sprzeciwiających się zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża stanowczą dezaprobatę wobec poczynań funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Sprawiedliwości i osób wspólnie z nimi działających, naruszających nie tylko do...

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie działań wysokich urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości

Stanowisko nr 2 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2019 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w składzie: adw. Andrzej Orliński – Wicedziekan 2. adw. Anna Atanasow 3. adw. Anna Czepkowska-Rutkowska – Sekretarz 4. adw. Jakub Jacyna – Skarbnik 5. adw. Aleksander Krysztofowicz – Zastępca Sekretarza 6. adw. Agata Rewerska 7. adw. Luka Szaranowicz 8. adw. Michał Szpakowski 9. adw. Maciej Ślusarek na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2019 r., podjęła jednog...

Lista sędziów, którzy złożyli podpisy na listach poparcia kandydatów do neoKRS (stan na 15.08.2019)

Przedstawiamy listę sędziów, którzy postanowili podać do publicznej wiadomości informację o udzieleniu swego poparcia pod kandydatami do neo KRS. Nadal zachęcamy sędziów, aby w poszanowaniu wyroku NSA zachowali się w taki sam sposób. Pod kandydaturą sędziego Macieja Nawackiego podpisali się: 1. sędzia Anna Pałasz (SR Olsztyn) 2. sędzia Krzysztof Bieńkowski (SR Olsztyn) 3. sędzia Katarzyna Zabuska (SR Olsztyn) 4. sędzia Joanna Urlińska (SR Olsztyn) 5. sędzia Joanna ...

Oświadczenie sędziego Grzegorza Krysztofiuka w sprawie listy poparcia dla kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa - sędziego Dariusza Drajewicza

osw Grzegorz Krzysztofiuk dla D Drajewicz KRS

OŚMIORO SĘDZIÓW UJAWNIA: podpisaliśmy listę poparcia do KRS Macieja Nawackiego, CZWÓRKA z nich wycofała poparcie, mogło zabraknąć podpisów

Na prośbę ośmiorga olsztyńskich sędziów Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” publikuje oświadczenia o udzieleniu przez nich poparcia Maciejowi Nawackiemu w procedurze zgłoszeń do Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r. Sędziowie, których oświadczenia publikuje Iustitia, wskazują, że szanują wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i dlatego zdecydowali się ujawnić fakt udzielenia poparcia. Poniżej oświadczenia sędziów: Anny Pałasz, Krzysztofa Bieńkowskiego, Kata...