Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa rekomenduje zawieszenie KRS w prawach członka

W dniu 16.08.2018 r. Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) poinformował o zwołaniu na dzień 17.09.2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENCJ i rekomendowaniu członkom tej organizacji zawieszenia Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka. W ocenie Zarządu, KRS nie spełnia już wymogów ENCJ dotyczących niezależności. Europejska Sieć Rad Sądownictwa została założona w 2004 roku. Do grona członków założycieli ENCJ należała polska Krajowa Rad...

Petycja Małgorzaty Wrzołek-Romańczuk i Romualda Szewczuka do Krajowej Rady Sądownictwa

Petycja do Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 3 sierpnia 2018 r. "Działając w interesie publicznym, z powołaniem się, w szczególności, na art. 8 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako Ustawy Zasadniczej, odczytywane w połączeniu z Jej art. 7, art. 92 i art. 144 ust. 2, a także w powiązaniu z art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r., poz. 870; dalej...

Minister Ziobro – nowa KRS. Mapa powiązań

Forum Obywatelskiego Rozwoju opracowało schemat zależności osób zaangażowanych w proces zgłoszenia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Poniżej link do interaktywnej mapy: https://embed.kumu.io/fad65ba32328e8c0c40c0a3af92c5183#krs źródło: https://for.org.pl...

Kandydaci do KRS i ich pełnomocnicy

1. Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, powołany w 2017 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie i delegowany do Sądu Okręgowego w Warszawie, zgłoszony do KRS przez Łukasza Kluskę, sędziego Sądu Rejonowego w Pruszkowie, powołanego w 2017 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie, który podlega Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie 2. Grzegorz Furmankiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Jaśle, zgłoszony do KRS przez Marcina Romanowskiego, Dyrektora I...

Oficjalnie ogłoszono pierwsze kandydatury na członków KRS

Na stronach Sejmu pojawiły się pierwsze trzy nazwiska kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa wraz z informacjami o nich. Są to Dariusz Drajewicz, Grzegorz Furmankiewicz i Teresa Kurcyusz-Furmanik.  Marszałek Sejmu i Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny nie ujawnili list osób, które udzieliły poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa. Proces wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa jest więc już na jego pierwszym etapie nietransparentny. Nikt, poza Marszałkiem...

List otwarty Zarządu SSP „Iustitia” do kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, których ma wybrać Sejm

Koledzy Sędziowie, Każda władza polityczna tworzy dla siebie przestrzeń do rządzenia i sprawowania swojego mandatu jak najdłużej w przyszłości. Obowiązki sędziego, którymi są wymierzanie sprawiedliwości i trwanie na straży prawa, pochodzą od Państwa. Każda władza swoje uprawnienia musi realizować z poszanowaniem Konstytucji, czerpiąc legitymację z jej ponadświatopoglądowego przesłania. Dziś, w opinii największych autorytetów prawa, władza polityczna wprowadzając n...