Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Wystąpienie RPO na rozprawę 6 lipca 2020 r. C-824/18 AB i in. (nominacja sędziów do Sądu Najwyższego)

Wystąpienie RPO na rozprawę 6 lipca 2020 r. C-824/18 AB i in. (nominacja sędziów do Sądu Najwyższego) Pełnomocnicy Rzecznika Praw Obywatelskich na rozprawie: Dr hab. Maciej Taborowski, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Dr Paweł Filipek, Główny Specjalista, Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego BRPO. Pełna treść wystąpienia (pdf)...

Zarys wystąpienia adw. Michała Gajdusa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-824/18, Luksemburg, 6 lipca 2020 r.

Wysoki Trybunale! Po pierwsze, chciałbym bardzo podziękować Wysokiemu Trybunałowi za przychylenie się do prośby o zwiększenie limitu czasu wystąpienia w związku z tym, że Pan Mecenas Bogdanowicz nie mógł dotrzeć na dzisiejszą rozprawę. W swoim wystąpieniu chciałbym przede wszystkim odnieść się do punktów 3 i 1 zawartych w komunikacji Wysokiego Trybunału ze stronami, to jest do kwestii dopuszczalności pytań prejudycjalnych oraz do kwestii bezpośredniego skutku art. 19 ...

Polityczne wybory w Sądzie Najwyższym - artykuł Prezesa Iustitii Krystiana Markiewicza w kwartalniku Iustitia

Prezentujemy wypowiedź Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia prof. dr hab. Krystiana Markiewicza, która ukazała się w ostatnim numerze Kwartalnika Iustitia 1 (39)/2020. wersja pdf całego artykułu ...

Uchwała Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w Katowicach z dnia 5 sierpnia 2020 roku.

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w Katowicach w pełni popiera stanowisko wyrażone w uchwale Zarządu Głównego Stowarzyszenia z dnia 3 sierpnia 2020 roku. Podkreślić należy, że Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 stycznia 2020 roku (sygn. Akt BSA I-4110-1/20) stwierdził, że sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych:a) zostali powołani na wniosek nielegalnie ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa,b) w wadliwie przeprowadzanych procesach n...

Relacja z rozprawy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 6 lipca 2020r. (C – 824/18)

W dniu 6 lipca 2020r odbyła się rozprawa w sprawie C – 824/18, zainicjonowana pytaniami prejudycjalnymi wystosowanymi przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach z odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dotyczących barku rekomendacji objęcia stanowisk sędziów Sądu Najwyższego. Pytania zostały zadane w związku z tym, że w trakcie postępowania odwoławczego (w ramach którego NSA zadał też inne pytania prejudycjalne dotyczące uchylonych już przepisów), ustawodawca wy...

Sędzia Piotr Gąciarek w drodze do Luksemburga. Specjalnie dla nas przypomina czego dotyczyć będzie rozprawa przed TSUE