Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w sprawie działalności Izby Dyscyplinarnej

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA zdecydowanie krytycznie ocenia działalność Izby Dyscyplinarnej, w szczególności ignorowanie postanowienia TSUE (wielkiej izby) z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 Komisja przeciwko Polsce, zawieszającego stosowanie przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Izba prezentuje postawę konfrontacyjną wobec Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ...

Izba Dyscyplinarna z Konradem Wytrykowskim w składzie o wyroku TSUE: "nie obowiązujący na gruncie polskiego porządku prawnego"

23 września 2020r. Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym w składzie: (II DO 52/20 )Jan Majchrowski, Paweł Zubert, Konrad Wytrykowski (spr.) pozostawiła bez rozpoznania wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocną uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2019 r. o sygn. akt I DO 51/19. W uzasadnieniu znajdujemy takie stwierdzenia: "Należy tu dodać, że wspomniany przez skarżącego W. P. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopad...

Co wydarzyło się 22 września 2020r. przed TSUE (C-487/19 i C-508/19)

W Trybunale Sprawiedliwości UE 22 września odbyły się dwie rozprawy istotne dla oceny zmian wprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości pod kierunkiem ministra Zbigniewa Ziobry po 2015 roku. TSUE ma odpowiedzieć na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Najwyższy w czerwcu i lipcu 2019 roku na kanwie spraw sędziów: Waldemara Żurka, rzecznika prasowego dawnej KRS (sprawa C-487/19) i Moniki Frąckowiak ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i europejskiego stowarzyszenia sędziów ...

Reformy, które spowolniły pracę sądów, na wokandzie europejskiego trybunału

Na wokandę Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu we wtorek 22 września trafią dwie kolejne sprawy z Polski. Dotyczą one politycznych zmian w Sądzie Najwyższym, uchwalonych przez rządzącą większość i popieranych przez Zbigniewa Ziobrę. Trybunał rozpozna dwa pytania prawne dotyczące spraw polskich sędziów: Moniki Frąckowiak i Waldemara Żurka. Pytania dotyczą tego czy powołane w politycznej procedurze do Sądu Najwyższego osoby mogą być uznawane za niezawisłych sędz...

Kolejne pomysły na "reformy" Sądów AD2020, częściowo na wzór turecki.

To nie jest półżartem ani półserio. Jak ustaliła nieoficjalnie „Rzeczpospolita", będą zmiany zarówno w Sądzie Najwyższym, jak i sądach powszechnych i administracyjnych. JAKIE? 1. Sąd Najwyższy: - zamiast 97 sędziów (na 125 etatów) pozostać ma ich 20, może 30-osobowa grupa. Reszta przejdzie w stan spoczynku z powodu reorganizacji; -dotychczasowe izby SN mają być też łączone. Izba Dyscyplinarna może zostać połączona z Izbą Karną. Izba Cywilna miałaby z...

Wystąpienie adw. Marcjanny Dębskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-824/18, Luksemburg, 6 lipca 2020 r.

Wystąpienie adwokatki Marcjanny Dębskiej na rozprawie 6 lipca 2020 r. C-824/18 AB i in. (nominacja sędziów do Sądu Najwyższego)

Pełna treść wystąpienia (pdf)