Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Europejski hat-trick dla praworządności (Strasburg, Luksemburg, Holandia)

1 grudnia 2020r. dotarły do nas informacje o tym, że Europa nie odpuszcza praworządności. Po pierwsze Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu "w sprawie islandzkiej" zdecydowanie wykluczył możliwość "naprawiania" uchybień w procedurze wyłaniania sędziów poprzez wręczenie aktu mianowania. Po drugie, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu Komisja Europejska twardo przyjęła, że działalność Izby Dyscyplinarnej przy SN w zak...

Przebieg rozprawy przed TSUE w sprawie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym (sprawa C-791/19)

Zakończyła się rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie ze skargi Komisji Europejskiej na Polskę, na przepisy postępowania dyscyplinarnego. Opinia Rzecznika Generalnego TSUE będzie wydana 18 marca 2021r. Po niej można spodziewać się ostatecznego wyroku. Z relacją z tego wydarzenia można zapoznać się na Facebooku naszego Stowarzyszenia. Stanowisko KE na rozprawie.https://www.facebook.com/173895439323522/posts/3604995472880151/ Stanowiska pań...

ETPCz o udziale w procesie sędziego, którego nominacja została dotknięta poważnymi nieprawidłowościami (sprawa Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii). 3-stopniowy test

1 grudnia 2020 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w składzie Wielkiej Izby wydał wyrok w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii. Określił kryteria oceny wagi naruszenia procedury mianowania sędziów dla skuteczności aktu powołania na stanowisko sędziowskie. Potwierdził, że istotą procesu mianowania sędziów jest zagwarantowanie ich niezawisłości i bezstronności. Powołanie sędziego z rażącym naruszeniem prawa niweczy cel procesu mianowania i odbiera osob...

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) wzywa Ursulę von der Leyen do podjęcia kroków związanych z wstrzymaniem działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) wystosowało list do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, gdzie zaapelowało do niej, by poinstruowała odpowiednie departamenty Komisji celem niezwłocznego przedsięwzięcia przez nie niezbędnych kroków przymuszających Rzeczpospolitą Polską do podporządkowania się orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o orzeczenie z dnia 8 kwietnia 2020 r., gdzie Trybunał Sprawiedliwości nakazał Rzeczypospolitej ...

Dyskusja na temat załamania niezależności polskich sądów, europejskich nakazów aresztowania i sprawiedliwego procesu w Luksemburgu: czy to jaśniejsza strona ponurej rzeczywistości? - John Morijn

Artykuł Johna Morijn, profesora prawa i politycznych stosunków międzynarodowych, Uniwersytetu w Groningen, Wydziału Prawa, Holandia opublikowany w dniu 13 października 2020 roku na stronie internetowej ruleoflaw.pl (tekst w oryginale znajdziesz tutaj: https://ruleoflaw.pl/cjeu-eaw-poland/). Artykuł zawiera sprawozdanie z wysłuchania stron przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-354/20 PPU i C-412/20 PPU (tzw. rozszerzona sprawa Celmer) w przedmiocie p...

List Iustitii do przedstawicieli Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce

Szanowni Państwo! Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA zapewnia o najwyższym szacunku wobec dotychczasowych działań, podejmowanych przez Komisję Europejską w kwestii obrony praworządności w Polsce. Kierując się troską o zachowanie podstawowych standardów demokratycznego państwa prawnego i wolności obywatelskich informuje, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ignoruje postanowienie TSUE (wielkiej izby) z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 Komisja przeciw...