Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Koninie z dn. 11 stycznia 2019r. w sprawie wstrzymania się od oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie

    Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Koninie z dnia 18 stycznia 2019r. wraz z Uchwałą numer 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Koninie z dn. 11 stycznia 2019r. w sprawie wstrzymania się od oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie.

Okręgi sądowe, gdzie Zgromadzenia wstrzymały się od udziału w procesie nominacyjnym na stanowiska sędziowskie [stan na 17.01.2019]

uchwaly perspektywa popr22

Okręgi sądowe, gdzie Zgromadzenia wstrzymały się od udziału w procesie nominacyjnym na stanowiska sędziowskie [stan na 13.01.2019]

wstrzymanie glosowan nominacyjnych 02

Pytania prejudycjalne przed TSUE - przeglad pytań

Pytania prejudycjalne – Sąd Najwyższy: - 12 lutego 2019 roku w Trybunale Sprawiedliwości UE odbędzie się rozprawa związana z pytaniem prejudycjalnym w sprawie C-522/18, w ramach odwołania D. Ś. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w J. o ustalenie obowiązku ubezpieczenia, (III UZ 10/18). Wniosek dotyczy wykładni art. 19 ust. 1 zdanie 2 w związku z art. 4 ust. 3 zdanie 3 i art. 2 TUE, art. 267 akapit 3 TFUE oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych. SN pyta, czy powy...

Już ponad 3300 sędziów ze 139 sądów wzięlo udział w referendum FWS

Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce (C-619/18) - wprowadzenie środków tymczasowych

17 grudnia 2018r. Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjęła decyzję o zastosowaniu środków tymczasowych o treści jak poniżej: Rzeczpospolita Polska zostaje zobowiązana, natychmiast i do czasu wydania wyroku kończącego postępowanie w sprawie C‑619/18, do: – zawieszenia stosowania przepisów art. 37 §§ 1–4 oraz art. 111 §§ 1 i 1a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o us...