Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 2 marca 2021r (C-824/18 ) orzekł, że nowelizacje ustawy o KRS, które uniemożliwiły sędziom odwoływanie się od decyzji rady w procesie wyboru członków SN, mogą naruszać prawo Unii Europejskiej.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że jeżeli sąd krajowy dojdzie do wniosku, że zmiany ustawodawcze z 2018 r. naruszają prawo Unii, to na mocy zasady pierwszeństwa tego prawa będzie on miał obowiązek odstąpić od zastosowania się do tych zmian na rzecz stosowania wcześniej obowiązujących przepisów krajowych i przeprowadzić kontrolę przewidzianą w tych ostatnich przepisach. Trybunał stwierdził, że „art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o UE sprzeciwia się zmianom ustaw...

Wyrok Trybunału w Luksemburgu może zatrzymać dewastację Sądu Najwyższego. Konferencja prasowa 2 marca 2021r., g. 11:45, Warszawa

We wtorek 2 marca, o g. 9:30, Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu ogłosi wyrok w sprawie C-824/18. O g. 11:45 przed siedzibą NSA przy ul. Boduena odbędzie się konferencja prasowa SSP „Iustitia”. W konferencji prasowej wezmą udział ww. sędziowie „kamikadze” Piotr Gąciarek i Arkadiusz Tomczak oraz pełnomocnicy „kamikadze” adw. Michał Gajdus, adw. Michał Jabłoński i adw. Marcjanna Dębska. ****** Sprawa ta swój początek ma 3 lata temu, gdy kilku niezależnych s...

Czego będzie dotyczył wtorkowy wyrok (2.03.2021r.) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-824/18)?

Naczelny Sad Administracyjny rozpatruje odwołania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, którzy zgłosili się w nowej procedurze przed nową Krajową Radą Sądownictwa. Odwołania te złożyli kandydaci, którzy nie uzyskali rekomendacji KRS. Pierwszy konkurs był przeprowadzany latem 2018 roku. Sprawy te są odroczone, bo NSA skierował do Trybunału Sprawiedliwości pytania (tzw. pytania prejudycjalne). NSA kierował pytania do TSUE dwukrotnie: - w listopadzie 2018 roku- dwa pytani...

„Komisja Europejska przeszła do drugiego etapu procedury o naruszenie przez Polskę unijnego prawa w związku z działaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego”

Komisja Europejska przeszła do drugiego etapu procedury naruszeniowej wobec Polski w sprawie nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja Europejska dała Polsce miesiąc na odpowiedź. - Dziś kolegium komisarzy zdecydowało o wysłaniu dodatkowej uzasadnionej opinii do Polski - powiedziała na konferencji w Brukseli wiceszefowa KE Dubravka Suica. Dodała, że wcześniejsze informacje otrzymane z Polski nie rozwiały obaw Komisji, zdaniem której nie zost...

Skrót wyroku ETPCz w sprawie skutków nieprawidłowości w procesie nominacji sędziów (sprawa Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii)

Sprawa Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii (skarga nr 26374/18) W wyroku z dnia 1 grudnia 2020 roku Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka orzekła jednogłośnie, że w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii (skarga nr 26374/18) nastąpiło: naruszenie Artykułu 6 ust. 1 (prawo do sądu ustanowionego ustawą) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła zarzutu skarżącego, że nowy islandzki sąd apelacyjny (Landsréttur), który...

KE wszczęła procedurę wobec Polski o naruszenie unijnego prawa

Komisja Europejska wszczęła "dodatkową" procedurę wobec Polski o naruszenie prawa UE w kwestii Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Swierdziła, że "Polska narusza prawo UE zezwalając Izbie Dyscyplinarnej SN której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana na dalsze podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów". Dotyczy to spraw takich, jak: uchylenie immunitetu w celu pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności ka...