Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Delikt konstytucyjny Prezydenta - opinia prawna dr hab. Jerzego Ciapały

Opinia prawna dr hab. Jerzego Ciapały, Prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, radcy prawnego.

Wersja do pobrania w PDF 

Konkurs do Sądu Najwyższego jest nieważny - opinia prawna dr hab. Anny Rakowskiej-Treli, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego

Przedmiot opinii: zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym

Wersja do pobrania w PDF 

Brak kontrasygnaty premiera oznacza nieważność konkursu do Sądu Najwyższego - opinia prof. dr hab. Sławomira Patyry

Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższego

Wersja do pobrania w PDF 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 17 lipca 2018r. ECHR 259 (2018) w sprawie braku prawa do sądu osób biorących udział w egzaminie/konkursie

Europejski Trybunał Praw Człowieka Informacja prasowa z dnia 17 lipca 2018 r. (pdf ang wersja)(link do wersji oryginalnej) ECHR 259 (2018) Kandydat, który zakwestionował wyniki egzaminu wstępnego do służby cywilnej, nie miał zagwarantowanego prawa dostępu do sądu W dzisiejszym wyroku Izby w sprawie Ronald Vermeulen przeciwko Belgii (skarga nr 5475/06) Europejski Trybunał Praw Człowieka jednogłośnie uznał, że doszło do naruszenia Artykułu 6 ust. 1 (prawo do sądu) Europejski...

Prezydent musi czekać - opinia prawna prof. Andrzeja Jakubeckiego w sprawie konsekwencji orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego dla postępowania nominacyjnego sędziów Sądu Najwyższego

Opinia prawna prof. Andrzeja Jakubeckiego w sprawie przedmiotowego i podmiotowego zakresu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2018 roku.

Wersja do pobrania w PDF

Komisja Europejska kieruje skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku ze zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym

Komisja Europejska zdecydowała się skierować w trybie przyspieszonym do Trybunału Europejskiego Unii Europejskiej skargę przeciwko polskiemu rządowi w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym i zmianach jakie ona wprowadza w zakresie statusu dotychczasowych sędziów, w tym Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Zwróciła się również o tymczasową decyzję zabezpieczającą aby do czasu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia Trybunał Sprawiedliwości UE - zawiesił niektóre przepisy ustawy ...