Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Europejski Trybunał Praw Człowieka: składy Trybunału Konstytucyjnego, w których zasiadają tak zwani dublerzy nie spełniają kryterium „sądu ustanowionego ustawą”.

7 maja Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał przełomowy wyrok w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce. Orzekł, że składy Trybunału Konstytucyjnego, w których zasiadają osoby, które zajęły miejsca już obsadzone, czyli tak zwani dublerzy, jak Mariusz Muszyński, nie spełniają kryterium „sądu ustanowionego ustawą”. ETPCz nie miał wątpliwości co do tego, że wybór trzech sędziów przez Sejm VIII kadencji w grudniu 2015 r. był niezgodny z prawem. Trybunał orzekł, że wy...

Sprawy sędziów Łukasza Bilińskiego i Pawła Juszczyszyna przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ze statusem "pilne".

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował rządowi polskiemu kolejne pięć spraw związanych z naruszeniem prawa do sądu i nadał sprawom dotyczącym zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości status pilnych. Skargi dotyczą m. in. sędziów Łukasza Bilińskiego i Pawła Juszczyszyna. Przedmiotem skargi sędziego Łukasza Bilińskiego jest niezgodne z prawem przeniesienie go z wydziału karnego do wydziału rodzinnego przez sędziego Macieja Miterę, wyznaczonego na Prezesa Sądu Re...

Co wynika z czwartkowych wyroków (6.05.2021) Naczelnego Sądu Administracyjnego - Prezes Iustitii Krystian Markiewicz odpowiada

Zadaliśmy pytanie prezesowi Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia prof. Krystianowi Markiewiczowi. Co wynika z czwartkowych wyroków (6.05.2021) Naczelnego Sądu Administracyjnego? Przypominamy: Po rozpoznaniu odwołań sędziów i prawników kamikadze, w procedurze konkursowej dotyczącej obsady stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił decyzje neo-Krajowej Rady Sądownictwa i umorzył postępowania. Kto to kamikadze? Piszemy na końcu po...

Miażdżąca opinia Rzecznika Generalnego TSUE. Sygnalizuje możliwe rażące naruszenia prawa polskiego przez Prezydenta i członków KRS

Opinia Rzecznika generalnego Evgeni Tancheva w sprawach C - 487 /19 W.Ż. (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego) oraz C-508/19 M.F. przeciwk J.M. (Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego): C 487/19 Zdaniem Rzecznika oddziaływanie przepisów krajowych (znoszących, z mocą wsteczną kontrolę sądową uchwał KRS obejmujących przedstawienie Prezydentowi RP wniosku o powołanie określonych kandydatów do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego) na skuteczno...

"Prawo nie rodzi się z bezprawia " - Rzecznik Generalny TSUE w opinii o powołaniach sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

"53.... Nawet jeżeli zasada pierwszeństwa prawa Unii stosuje się głównie do krajowych norm o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, to obowiązuje ona również w odniesieniu do aktów administracyjnych, które mają charakter indywidualny i konkretny(8). Zważywszy, że kontrola ważności powołania J.M. (pozwanego sędziego) nie może zostać przeprowadzona w żadnym innym postępowaniu krajowym i że jedyna sposobność zbadania jego statusu sędziego istnieje w ramach postępowan...

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE o konsekwencjach powołania sędziów do Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

„Dwie nowo utworzone izby polskiego Sądu Najwyższego mogą nie spełniać wymogów ustanowionych w prawie Unii, w przypadku gdy zasiadający w nich sędziowie zostali powołani do pełnienia urzędu z rażącym naruszeniem przepisów krajowych dotyczących powoływania sędziów tego sądu” Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Evgeni Tanchev - wydał opinię w sprawach wsprawach Moniki Frąckowiak i Waldemara Żurka C-487/19 W.Ż. (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i...