Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Światowe media - NYTimes, Bloomberg, DeutscheWelle, EU Observer - cytują Prezesa Iustitii w kontekście zamrożenia przez TSUE Izby Dyscyplinarnej SN

Informacja o zastosowaniu 8 kwietnia 2020r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej środka zabezpieczającego, zgodnie z którym Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów - obiegła szerokim echem światowe media. Pisały o niej m.in. New York Times: https://www.nytimes.com/2020/04/08/world/europe/poland-judges-eu-court.html Blo...

Przedstawicielel Iustitii Joanna Hetnarowicz-Sikora, Monika Frąckowiak i Paweł Juszczyszyn w drodze do Luksemburga na rozprawę przed TSUE

Przypominamu, czego dotyczy sprawa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/pl/?dateDebut=9/03/2020&dateFin=9/03/2020 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62019CN0791:PL:HTML:62019CN0791:PL:HTML Skarga wniesiona w dniu 25 października 2019 r. – Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Sprawa C-791/19) (2019/C 413/44) Język postępowania: polski Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawicieli: K. Banks, H. Krämer, S. L...

Potrzebujemy Waszego wsparcia (wideo)

Komunikat FOR: Jawność wyborów do nowej KRS: publikacja list nie kończy sprawy

18 lutego 2020r. Forum Obywatelskiego Rozwoju opublikowało komunikat dotyczący ujawnienia list poparcia do neoKRS. • Po 749 dniach od naszego zapytania Kancelaria Sejmu opublikowała skany list poparcia kandydatów na członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa• Publikacja była efektem wyroku sądu administracyjnego, który uchylił postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wstrzymujące udostępnienie list przez Szefa Kancelarii Sejmu• Po 2 latach obstrukcji służby par...

Lista sędziów powołanych przez Prezydenta RP rekomendowanych przez neoKRS – stan na 14 lutego 2020 r. (357 osób)

Przedstawiamy listę osób, które po rekomendacji neo KRS zostały powołane na stanowiska sędziowskie.

Lista (pdf)

Iustitia apeluje do osób, które udzieliły poparcia kandydatom do neoKRS: wskażcie komu udzieliliście poparcia

W dniu 12 lutego 2020 r. na łamach portalu internetowego wPolityce.pl redaktor Wojciech Biedroń opublikował kilka wersji list poparcia kandydatur dla sędziów zasiadających w aktualnie funkcjonującej Krajowej Radzie Sądownictwa. Na listach tych wymieniono około 360 nazwisk sędziów. Dane te nie korelują z informacjami liczbowymi dotyczącymi poparcia uzyskanego przez członków Rady, upublicznianymi wcześniej przez Kancelarię Sejmu, czy m. in. przewodniczącego Rady - sędziego Leszk...