Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Sędzia Adam Synakiewicz ponownie orzeka w oparciu o prawo polskie i europejskie i uchyla wyrok sędziego powołanego z udziałem neo-krs

Po przerwie zarządzonej przez Ministra Sprawiedliwości Z. Ziobro sędzia Adam Synakiewicz wrócił do orzekania i wykonuje obowiązki orzecznicze zgodnie z prawem polskim i europejskim. Ponownie zasiadał w składzie sądu, który uchylił wyrok wydany przez sędziego powołanego przy udziale neoKRS. Poniżej treść oświadczenia sędziego Adama Synakiewicz skierowanego do władz administracyjnych sądu.  ...

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest sądem ustanowionym z mocy prawa" - stwierdził w wyroku z dnia 8/11/2021r. Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że Polska musi podjąć szybkie działania w celu rozwiązania problemu braku niezależności neo-KRS. Dziś ETPCZ wydał wyrok w sprawie Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce (49868/19 i 57511/19). Co stwierdził Trybunał: ETPCZ po raz kolejny potwierdził, że powołanie sędziów przy udziale neo-KRS uzależnionej od polityków sprawia, że taki sąd nie jest sądem niezależnym, "ustanowionym przez prawo". Naruszenie praw ...

Neo-KRS wyrzucona z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ)

Nowa KRS została wyrzucona z prestiżowej ENCJ, bo ma powiązania z władzą i ministrem Ziobrą oraz zdradziła sędziów, których nie broni. Zarzucono jej też działanie wbrew europejskim wartościom. Z tą decyzją będą się liczyć instytucje UE i europejskie Trybunały. Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) decyzję o usunięciu z jej szeregów nowej Krajowej Rady Sądownictwa podjęła w czwartek 28 października. Zdecydowano o tym na specjalnym posiedzeniu w Wilnie. Decyzja o wyr...

1 mln EURO kary dziennie za dalsze działanie Izby Dyscyplinarnej

Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 000 000 EUR dziennie. Postanowienie wiceprezesa Trybunału w sprawie C-204/21 Komisja / Polska Szczegóły tutaj: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210192pl.pdf Wyrokiem z dnia 19 listopada 2019 r.1, Trybun...

Najważniejsze tezy orzeczenia TSUE w sprawie C - 487/19

               Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C - 487/19 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) (Polska) postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r., w postępowaniu wszczętym przez W.Ż. przy udziale: Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich:               Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) w powiększonym składzie sied...

Po dzisiejszym wyroku TS UE (C-487/19): Polityczna KRS musi przestać istnieć, inaczej czeka nas coraz większy chaos

W dzisiejszym wyroku TS UE odpowiadał na pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego, który zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o odpowiedź czy rażące naruszenia prawa przy powołaniu sędziów do nowych izb w Sądzie Najwyższym, wykluczają z orzekania osoby tak powołane. Konkretnie chodziło o rozpoznanie w toku procesu jednej z wpadkowych spraw przez Aleksandra Stępkowskiego, który został powołany przez upolitycznioną KRS. Prezydent wręczył mu nominację nie zważając na...