Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Monitoring kandydatów do politycznej KRS oraz późniejszych decyzji Rady

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa 4 stowarzyszenia sędziowskie: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce we wspólnym oświadczeniu z 28 grudnia 2017r. przywołując treść sędziowskiego ślubowania, wezwały sędziów Rzeczypospolitej do powstrzymywania się od kandydowania do nowo tworzonej Krajowej Rady Sądow...

Nie kandydujcie! Apel do sędziów - Akcji Demokracji i Wolnych Sądów

Szanowna Pani Sędzio, Szanowny Panie Sędzio! Apelujemy do Państwa o niekandydowanie do Krajowej Rady Sądownictwa. Została ona powołana na podstawie przepisów łamiących Konstytucję i międzynarodowe standardy. Liczymy, że taką postawą nie dadzą Państwo legitymacji działaniom, które godzą w niezależność sądów i niezawisłość sędziów, oddają wymiar sprawiedliwości w ręce polityków i niszczą trójpodział władzy. Składając przysięgę sędziowską ślubowali P...

Apel Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do sędziów

Warszawa, dnia  18 stycznia 2018 roku                                  Apel do Sędziów Rzeczypospolitej Urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego stanowi główny cel Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”. W imię tych zasad krytykowaliśmy decyzje prokuratorów, naruszające niezawisłość sędziów i sprzeciwialiśmy się zastępowaniu rzeczowego dialogu o kondycji wymiaru sprawiedliwości słowami pogardy. Obywatele, sądy ...

Rezygnacja Przewodniczącego KRS Dariusza Zawistowskiego

 W dniu 12 stycznia 2018 roku Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski złożył oświadczenie, w którym zrzekł się funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z dniem 15 stycznia 2018 roku. Rezygnacja ta ma miejsce w dniu poprzedzającym wejście w życie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, które w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa zostały uzn...

Wrocławscy sędziowie przeciw działaniom władz politycznych prowadzącym do likwidacji trójpodziału władzy, trybowi odwoływania prezesów sądów, nieuzasadnionym atakom na sądownictwo w mediach oraz wezwali sędziów do powstrzymania się od kandydowania do KRS

W załączeniu Uchwały nr 1, 2, 3 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2018 r.

INPRIS w sprawie KRS

Rozpoczęła się procedura wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa (link) Czy obywatele powinni zgłaszać kandydatów do KRS? (link) "Uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta ustawa o KRS jest oczywiście niekonstytucyjna w opinii licznych autorytetów prawniczych, polskich i zagranicznych." "Czy można jednego dnia mówić o niekonstytucyjności ustawy, o łamaniu konstytucji przez prezydenta, a drugiego brać udział w takiej procedurze?  Moim zdaniem ...