Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Prezydent Duda wraz z Małgorzatą Manowską doprowadzają do wyboru Joanny Misztal-Koneckiej na Prezesa Izby Cywilnej SN

Schemat upolityczniania Sądu Najwyższego i pozbawienia obywateli prawa do niezależngo Sądu rękami Prezydenta Andrzeja Dudy i Małgorzaty Manowskiej wygląda w ten sposób:

Kalendarium wydarzeń:

1.Prezydent Andrzej Duda uczestnicząc w naruszającym prawo konkursie powołuje Małgorzatę Manowską i Joannę Misztal-Konecką a także inne osoby na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego.

Dlaczego naruszającym prawo? Bo:

▪︎- brak było kontrasyganty premiera;

▪︎- procedurę konkursową przeprowadziła nowa upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa,

▪︎- przeprowadzono ją mimo wstrzymania konkursu przez Naczelny Sąd Administracyjny

(vide orzeczenia NSA w sprawach, które zakończyły się już wyrokami z 6.5.2021r. sygn.akt II GOK 2/18, II GOK 3/18, II GOK 5/18, II GOK 6/18, II GOK 7/18).

2. Potem Prezydent Andrzej Duda w nielegalnym konkursie powołuje na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską.

3. Prezydent Andrzej Duda powołuje Małgorzatę Manowską na Komisarza Izby Cywilnej SN.

4. Małgorzata Manowska błyskawicznie, mimo odroczenia wyboru prezesa Izby Cywilnej przez Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej, przeprowadza wybory, przy udziale jedynie nielegalnie wybranych neo-sędziów, by zdążyć przed wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – 6 października 2021r.

5. Nieważnie powołani na sędziów, członkowie Izby Cywilnej SN, wybrali jako kandydata na Prezesa Izby Cywilnej, Joannę Misztal-Konecką, równie nieważnie powołaną na ten urząd.

6. Następnie Prezydent Andrzej Duda powołuje Joannę Misztal- Konecką na funkcję prezesa Izby Cywilnej.

Czy można porównać tę sytuację do obsady spółek Skarbu Państwa, którą to ostatnio procedurę opisują niezależne media ?

Znalezienie różnic i podobieństw pozostawiamy Państwu.

Jeszcze raz podkreślamy, tak upolitycznia się Sąd Najwyższy i pozbawia się obywateli prawa do niezależnego sądu!

Dla przypomnienia

- Sędziowie Sądu Najwyższego wstrzymali się od udziału w pracach Kolegium tego Sądu do czasu całkowitego zaprzestania działalności przez Izbę Dyscyplinarną i wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE.

kolegiumSN


Drukuj   E-mail