Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Oświadczenie sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, w którym wyjaśniają powód opuszczenia zgromadzenia zwołanego przez Małgorzatę Manowską, w celu wyboru prezesa Izby Cywilnej.

"Warszawa, 7 września 2021 r.

Oświadczenie Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

W związku ze zwołaniem na dzień 7 września 2021 r. Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Cywilnej oraz biorąc pod uwagę przebieg tego Zgromadzenia,

oświadczamy:

  1. Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Cywilnej zostało prawidłowo zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r. i w tym dniu podjęło uchwałę o odroczeniu Zgromadzenia wyborczego do czasu zakończenia postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach C-791/19, C-487/19 i C-508/19, z których tylko jedno (C-791/19) zostało zakończone wyrokiem z dnia 15 lipca 2021 r.
  2. Uchwała Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2021 r. nie została uchylona, obowiązuje i nie ustały przyczyny jej podjęcia.
  3. Przewodnicząca Zgromadzenia w dniu 7 września 2021 r. odmówiła także poddania pod głosowanie prawidłowo zgłoszonego wniosku o odroczenie Zgromadzenia z przyczyn tożsamych z tymi, które zadecydowały o podjęciu uchwały z dnia 29 czerwca 2021 r. Przyczyny te dotyczą również osobiście Przewodniczącej Zgromadzenia.
  4. Stwierdzamy, że wobec odroczenia Zgromadzenia wyborczego rozpoczętego w dniu 29 czerwca 2021 r., nie jest dopuszczalne wszczęcie i prowadzenie nowej, równoległej procedury wyborczej, w tym zgłoszenie kandydatów na stanowisko Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wybór Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, którego uprawnienia dotyczą między innymi wyznaczania składów orzekających, przeprowadzony w wadliwej procedurze wyborczej, pogłębi jedynie chaos prawny, czego chcemy uniknąć.

W tych okolicznościach podpisani niżej Sędziowie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego uznali, że dalsze uczestnictwo w obradach oraz zgłoszenie kandydatów w wadliwej procedurze wyborczej byłoby nieodpowiedzialne.

Teresa Bielska- Sobkowicz

Dariusz Dończyk

Paweł Grzegorczyk

Monika Koba

Marian Kocon

Grzegorz Misiurek

Anna Owczarek

Władysław Pawlak

Agnieszka Piotrowska

Marta Romańska

Krzysztof Strzelczyk

Roman Trzaskowski

Dariusz Zawistowski"


Drukuj   E-mail