Przebieg rozprawy przed TSUE w sprawie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym (sprawa C-791/19)

Zakończyła się rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie ze skargi Komisji Europejskiej na Polskę, na przepisy postępowania dyscyplinarnego. Opinia Rzecznika Generalnego TSUE będzie wydana 18 marca 2021r. Po niej można spodziewać się ostatecznego wyroku.

Z relacją z tego wydarzenia można zapoznać się na Facebooku naszego Stowarzyszenia.

Stanowisko KE na rozprawie.
https://www.facebook.com/173895439323522/posts/3604995472880151/

Stanowiska państw Wspólnoty Unii Europejskiej uczestników postępowania przed TSUE ze skargi Komisji Europejskiej na Polskę, za przepisy postępowania dyscyplinarnego-
wygłoszone dziś podczas rozprawy

https://www.facebook.com/173895439323522/posts/3605146719531693/

Stanowisko przedstawicela Rządu Polski Anny Dalkowskiej

https://www.facebook.com/173895439323522/posts/3605198179526547/

DZIĘKUJEMY
mecenas Marcjannie Dębskiej, sędziom  Igorowi Tuleyi i Pawłowi Juszczyszynowi za reprezentowanie dziś w Luksemburgu WSZYSTKICH walczących w Polsce o praworządność. o prawo obywateli do niezależnych od polityków sędziów i sądów.