Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

List Iustitii do przedstawicieli Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA zapewnia o najwyższym szacunku wobec dotychczasowych działań, podejmowanych przez Komisję Europejską w kwestii obrony praworządności w Polsce.

Kierując się troską o zachowanie podstawowych standardów demokratycznego państwa prawnego i wolności obywatelskich informuje, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ignoruje postanowienie TSUE (wielkiej izby) z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 Komisja przeciwko Polsce, zawieszające stosowanie przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Wyrazem tego jest m.in. postanowienie wydane w tej Izbie w dniu 23 września 2020 roku pod sygnaturą akt II DO 52/20, w którym wyrażono pogląd, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r., w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, nie może być uznany za obowiązujący na gruncie polskiego porządku prawnego. Za uzasadnienie tego poglądu podano, że we wszystkich toczących się przed Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego postępowaniach, w których doszło do zadania TSUE pytań prejudycjalnych (III PO 7/18 – pytanie prejudycjalne zarejestrowane w TSUE pod Sygn. C-585/18 – III PO 8/18 – pytanie prejudycjalne zarejestrowane w TSUE pod Sygn. C-624/18 – III PO 9/18 – pytanie prejudycjalne zarejestrowane w TSUE pod Sygn. C-625/18), przeprowadzono czynności w składach sprzecznych z przepisami prawa [krajowego], co skutkuje nieważnością postępowania. Skoro nieważność dotyczy całego postępowania, nie może mieć mocy obowiązującej również orzeczenie prejudycjalne TSUE, jakie zostało uzyskane w ramach takich nieważnych postępowań (link do postanowienia: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/ii%20do%2052-20.docx.html).

Cytowane postanowienie budzi poważny niepokój o respektowanie w Polsce orzeczeń TSUE. Niepokój jest pogłębiony faktem, że Izba wciąż rozpoznaje sprawy z zakresu szeroko pojętego postępowania dyscyplinarnego, w tym również wobec sędziów. Na dzień 5 października 2020 roku zostało wyznaczone kolejne posiedzenie w celu rozpoznania zażalenia prokuratora na uchwałę Izby w przedmiocie uchylenia immunitetu sędziowskiego sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Igorowi Tuleyi, znanemu z orzeczeń oraz licznych publicznych wypowiedzi w obronie praworządności w Polsce.

 Niezależnie od rozstrzygnięcia, jakie zapadnie, fakt podjęcia czynności rozpoznawczych i orzeczniczych, właściwych dla sądu, stanowi działanie wbrew powołanemu postanowieniu TSUE z 8 kwietnia 2020 r. W okresie od 1 października do 11 grudnia 2020 r. w Izbie wyznaczono 29 sesji, na które skierowano do rozpoznania 82 sprawy.

Przypomnijmy, że w dniu 24 czerwca 2020 r., rząd polski złożył wyjaśnienia Komisji Europejskiej co do sposobu, a w jaki rząd zastosował się do wskazanego wyżej postanowienia TSUE. Od tego czasu Komisja ani nie wniosła do TSUE o nałożenie kar finansowych w związku z nierespektowaniem orzeczenia TSUE, ani nie skierowała kolejnego wniosku do TSUE w przedmiocie zabezpieczenia.

W tym stanie rzeczy Zarząd SSP IUSTITIA ponawia apel do Państwa o podjęcie niezwłocznie adekwatnych działań, które doprowadzą do realnego (a nie tylko deklaratywnego) respektowania wartości europejskich i rozstrzygnięć TSUE.  

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

list (pdf)


Drukuj   E-mail