Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w Katowicach z dnia 5 sierpnia 2020 roku.

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w Katowicach w pełni popiera stanowisko wyrażone w uchwale Zarządu Głównego Stowarzyszenia z dnia 3 sierpnia 2020 roku.
Podkreślić należy, że Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 stycznia 2020 roku (sygn. Akt BSA I-4110-1/20) stwierdził, że sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych:
a) zostali powołani na wniosek nielegalnie ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa,
b) w wadliwie przeprowadzanych procesach nominacyjnych,
co w konsekwencji doprowadziło do konkluzji, że „…Izba ta jest w całości złożona z wadliwie powołanych sędziów a kontroluje prawidłowość powołania –na wniosek tak samo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa –innych sędziów…” (Strona 57-58 uzasadnienia Uchwały).
Innymi słowy uchwała Izby Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 3 sierpnia 2020 roku w składzie sędziowskim, składającym się z wadliwie powołanych sędziów, nie mogła zostać podjęta a jako taka nie ma mocy prawnej. Na marginesie warto zaznaczyć, że istniała możliwość wyłączenia się od rozpoznania kwestii ważności wyborów przez wadliwie powołanych sędziów i przekazanie sprawy do rozstrzygnięcia Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, której uchwała w sprawie ważności wyborów nie mogłaby być kwestionowana.

całość uzasadnienia uchwały SN tu (pdf)

uchwała Zarządu Iustitii (link)


Drukuj   E-mail