Sędziowie Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ponownie powstrzymują się od udziału w procedurze nominacyjnej

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 8 listopada 2019 roku po raz kolejny podjęło uchwałę o powstrzymaniu się od opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Sędziowie zdecydowali już po raz drugi, że do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz sądy powszechne, dotyczących zgodności z zasadami prawa Unii Europejskiej procedury wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa #neoKRS nie będą opiniować kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Uchwała podjęta przez sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy jest wyrazem odpowiedzialności za prawidłowość i legalność przeprowadzenia procedury powoływania sędziów w Polsce.

https://www.facebook.com/173895439323522/posts/2622077711171937/


Drukuj   E-mail