Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Iustitia składa projekt ustawy przewidujący powrót do orzekania sędziów z Min. Sprawiedliwości, odebranie Min. Sprawiedliwości prawa powoływania prezesów sądów i zmiany w KRS

Na zwołanej dziś (28 sierpnia 2019r.) konferencji prasowej Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Iustitia wezwał wszystkich sędziów delegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości do natychmiastowego powrotu do orzekania i zakończenia pracy dla polityków. Żąda także odebrania Ministrowi prawa mianowania prezesów sądów i wprowadzenia demokratycznej metody wyboru Krajowej Rady Sądownictwa przez ogół sędziów. Sędziowie z Iustitii postulują także, aby prezesi byli wybierani w swoim sądzie i akceptowani przez Nową KRS. Wszystko to zawiera projekt ustawy, który dziś został rozesłany do wszystkich Klubów Parlamentarnych.

- Koniec z łączeniem władzy sądowniczej z wykonawczą. Koniec z fikcją. Politycy powinni zajmować się polityką, a sędziowie sądzeniem - mówi prof. Krystian Markiewicz - Wykryte ostatnio patologie pokazują, że zmiany takie są niezbędne. Niektórzy sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości po 3 miesiącach orzekania spędzili w Warszawie 20 lat! Co oni mogą wiedzieć o orzekaniu.

W projekcie ustawy przewidziano także niezależnych od polityków rzeczników dyscyplinarnych. Etyka sędziego, rzetelność wykonywania pracy i standardy pracy dla społeczeństwa powinny być podstawą funkcjonowania takiej Izby.

Współpraca sędziów i polityków w praktyce okazała się niemożliwa. - podkreśla prof. Markiewicz - Ostatnie cztery lata, a w szczególności ujawnione wykorzystywanie funkcji przez ministra Piebiaka i jego współpracowników, pokazują, że jeśli polityka wchodzi do sądów to staje się miejscem do wykorzystywania swojej funkcji do osobistej wendetty na obywatelach. Pokusa korzystania z tajnych informacji i wykorzystywania swojego urzędu okazuje się zbyt duża. Potrzeba rozdzielenia tych światów i sprawnego egzekwowania prawa i standardów etycznych przez środowisko sędziowskie.

Sędziowie obecnie zatrudnieni w Ministerstwie Sprawiedliwości wezwani zostali kilka dni temu w uchwale Iustitii do powrotu do pracy najpóźniej w ciągu 3 miesięcy. Projekt ustawy przewiduje, że będą musieli zdecydować czy będą urzędnikami czy sędziami, którzy wrócą do swoich sądów. Jeśli chodzi o Panów Piebiaka, Iwańca i innych ujawnionych przez demokratyczne media wzywamy do niezależnych postępowań dyscyplinarnych i wyciągnięcia wobec tych osób wszystkich konsekwencji. Bycie sędzią to najwyższe wyróżnienie, ale także zobowiązanie do bycia przykładem dla obywateli. Wynoszenie poufnych dokumentów, organizacja akcji nękania sędziów i obywateli to standardy karygodne i znane jedynie w świecie polityki. Nigdy w Europie podobne przypadki nie zaistniały w przypadku sędziów.

Iustitia wzywa kluby parlamentarne o wniesienie pod głosowanie przedkładanej ustawy jeszcze przed wyborami. Jeśli prawdziwe są deklaracje chęci oczyszczenia środowiska sędziowskiego z patologii to rozdzielenie sądownictwa od polityki jest tego jedynym narzędziem.

projekt dostępny tutaj (pdf)

list do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości dostępny tutaj (pdf)


Drukuj   E-mail