Prezydent ma za nic TSUE i Komisję Europejską, rozpoczyna nowy konkurs do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Prezydent Andrzej Duda rozpoczął procedurę powołania kolejnych 6 sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego publikując w Monitorze Polskim ogłoszenie o 6 wolnych stanowiskach w tej Izbie.

http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2019/675

Przypominamy, w ostatnich dniach Rzecznik Generalny przy TSUE tak opisał powołaną w Polsce Izbę Dyscyplinarną w toku postępowania przed TSUE:

Nowo utworzona Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych prawem Unii

źródło: https://www.iustitia.pl/3139-rzecznik-generalny-tsue-nowo-utworzona-izba-dyscyplinarna-polskiego-sadu-najwyzszego-nie-spelnia-wymogow-niezawislosci-sedziowskiej-ustanowionych-prawem-unii-3

więcej tutaj: https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2339870,Nabor-sedziow-do-Izby-Dyscyplinarnej-Sadu-Najwyzszego-Obwieszczenie-prezydenta,Nabor-sedziow-do-Izby-Dyscyplinarnej-Sadu-Najwyzszego-Obwieszczenie-prezydenta