Kolejny projekt zmian ustawy o SN i nie tylko

17 kwietnia 2019r. do Sejmu wpłynął projekt zmian ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustaw. Po raz kolejny ustawa dotycząca zmian w wymiarze sprawiedliwości wprowadzana jest do Sejmu za pośrednictwem posłów. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Marek Ast. Dotyczy regulacji związanych z obsadzaniem stanowisk w Sądzie Najwyższym, postępowaniami nominacyjnymi na stanowiska sędziowskie, uchyleniami immunitetu sędziowskiego albo prokuratorskiego oraz właściwością izb Sądu Najwyższego.

Projekt dostępny jest tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1302-2019/$file/8-020-1302-2019.pdf

18 kwietnia 2019r. projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego, Biura Analiz Sejmowych, do konsultacji (KRRP, KRS, NRA, PG, PGRP i SN).


Drukuj   E-mail