Kamil Zaradkiewicz, Joanna Misztal-Konecka oraz Tomasz Szanciło próbują powtórzyć "sukces" Krajowej Rady Sądownictwa i kierują do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne

Wobec powszechnie zgłaszanych wątpliwości dotyczących nowych powołań do Sądu Najwyższego wynikających z braku kontrasygnaty Premiera na obwieszczeniu o wolnych stanowiskach, politycznego rodowodu Krajowej Rady Sądownictwa, wadliwości procedury nominacyjnej (szczegóły tutaj:

https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-raporty/2878-niewaznosc-powolan-sedziow-sadu-najwyzszego-opinia-kontytucjonalistow-dr-hab-monika-florczak-wator-prof-uj-w-krakowie-dr-hab-slawomir-patyra-prof-umcs-w-lublinie)

Kamil Zaradkiewicz, Joanna Misztal-Konecka oraz Tomasz Szanciło - będąc osobami powołanymi do Sądu Najwyższego w oparciu o wyżej opisane procedury - skierowali do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne dotyczące ich statusu jako osób powołanych do Sądu Najwyższego.

Szczegóły pytania tutaj: http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=266-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach


Drukuj   E-mail