Kandydaci do KRS i ich pełnomocnicy

1. Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, powołany w 2017 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie i delegowany do Sądu Okręgowego w Warszawie,

zgłoszony do KRS przez Łukasza Kluskę, sędziego Sądu Rejonowego w Pruszkowie, powołanego w 2017 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie, który podlega Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie

2. Grzegorz Furmankiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Jaśle,

zgłoszony do KRS przez Marcina Romanowskiego, Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości

3. Jędrzej Kondek, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, powołany w 2017 r. zastępca Przewodniczącego Wydziału,

zgłoszony do KRS przez Marcina Romanowskiego, Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości

4. Teresa Kurcyusz-Furmanik, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,

zgłoszona do KRS przez Szczepana Praxa, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przez Ryszarda Orła, przedstawiciela grupy obywateli

5. Ewa Łąpińska, sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie,

zgłoszona do KRS przez Patrycję Potejko, sędzię Sądu Rejonowego w Jaworznie, córkę Mieczysława Potejko od lipca 2017 r. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie 

6. Leszek Mazur, sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, brat Witolda Mazura powołanego w 2017 r. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach,

zgłoszony do KRS przez Iwonę Łyszczarz-Witecką, sędzię Sądu Rejonowego w Częstochowie

7. Maciej Andrzej Mitera, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli, do 2018 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołany w 2018 r. Prezes Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, który podlega Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie

zgłoszony do KRS przez Dariusza Drajewicza (kandydat do KRS nr 1)

8. Dagmara Pawełczyk-Woicka, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, od 2017 r. wskazana przez Ministra Sprawiedliwości członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, do 2018 r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołana w 2018 r. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie,

zgłoszona do KRS przez Dariusza Pawłyszcze, Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

9. Robert Pelewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, od 2017 r. członek zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości

zgłoszony do KRS przez Barbarę Rzekęć, sędzię Sądu Rejonowego w Przeworsku

10. Rafał Puchalski, sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu, do 2018 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołany w 2018 r. Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie i na ten czas delegowany do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie,

zgłoszony do KRS przez Michała Bukiewicza, sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe, powołanego we wrześniu 2017 r. Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe i jednocześnie delegowanego do Sądu Okręgowego w Warszawie

11. Mariusz Witkowski, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, powołany w 2017 r. Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich,

zgłoszony do KRS przez Katarzynę Król, sędzię Sądu Rejonowego Katowice-Wschód

12. Jarosław Dudzicz, sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach, powołany w listopadzie 2017 r. Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. i delegowany do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.,

zgłoszony do KRS przez Annę Kuśnierz-Milczarek, sędzię Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., powołaną w listopadzie 2017 r. Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

13. Marek Jaskulski, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto,

zgłoszony do KRS przez Daniela Jurkiewicza, sędziego Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

14. Joanna Kołodziej-Michałowicz, sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku,

zgłoszona do KRS przez Andrzeja Michałowicza (mąż), sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku, powołanego w grudniu 2017 r. Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku

15. Zbigniew Stanisław Łupina, sędzia Sądu Rejonowego w Biłgoraju, 

zgłoszony do KRS przez Tadeusza Jodłowskiego, Prezesa Sądu Rejonowego w Biłgoraju

16. Paweł Kazimierz Styrna, sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce, powołany w lutym 2018 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie,

zgłoszony do KRS przez Jakuba Stryrnę

 17. Maciej Nawacki, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, powołany w grudniu 2017 r. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie,

zgłoszony do KRS przez Michała Lasotę, sędziego Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, powołanego w styczniu 2018 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim

18. Mariusz Lewiński, sędzia w stanie spoczynku byłego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie,

zgłoszony przez przedstawiciela grupy obywateli Adama Słomkę

 

Wiceprezesi i Prezesi Sądów, sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, członkowie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych, członkowie zespołów powołanych przez Ministra Sprawiedliwości - wszyscy są podlegli lub zależni od Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego