Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Oświadczenie sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, w którym wyjaśniają powód opuszczenia zgromadzenia zwołanego przez Małgorzatę Manowską, w celu wyboru prezesa Izby Cywilnej.

"Warszawa, 7 września 2021 r. Oświadczenie Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego W związku ze zwołaniem na dzień 7 września 2021 r. Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Cywilnej oraz biorąc pod uwagę przebieg tego Zgromadzenia, oświadczamy: Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego...

Sędzia Pior Gąciarek odmawia orzekania z osobą powołaną na stanowisko sędziego z udziałem neo-KRS

Działając zgodnie z własnym sumieniem i złożonym ślubowaniem sędziowskim, obligującym mnie do wiernego służenia Rzeczypospolitej Polskiej oraz stania na straży prawa." /../- sędzia Piotr Gąciarek z Sądu Okręgowego w Warszawie, w złożonym dziś oświadczeniu, do prezesa sądu Piotra Schaba,"o odmowie orzekania w jednym składzie z osobą (Stanisław Zdun), której powołanie na urząd sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie dotknięte jest zasadniczą i nieusuwalną wad...

Pełna treść postanowienia TSUE w sprawie C 204/21 zawieszającego stosowanie przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

14 lipca 2021r. , w sprawie I C 204/21 Komisja Europejska przeciwko Polsce, Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Rosario Silva de Lapuerta - wydała postanowienie dot. środków zabezpieczających związanych z działalnością Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym w zakresie systemu postępowań dyscyplinarnych, z pociąganiem do odpowiedzialności sędziów, którzy podejmują czynności związane z badaniem zgodności z wymogami prawa unijnego statutu sędziów i ...

Kto popiera kandydatów do neo-krs i jakie benefity uzyskali popierający ich po 2015 roku (analiza)

Prezentujemy listy poparcia osób, które chcą zostać członkiem nowej Krajowej Rady Sądownictwa: Katarzyny Chmury, sędzi z Malborka (na ten moment, jak czytamy na stronie Sejmu, tylko ona jest Kandydatem Klubu PIS); Łukasza Piebiaka,sędziego z Warszawy;  Ireny Bochniak, sędzi z Krakowa. Prof. Krystian Markiewicz w komentarzu co do uzupełniającego wyboru do nowej Krajowej Rady Sądownictwa podnosi: "Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie nie jest Krajową Radą Są...

W dniach 19-21 maja 2021 r. może być przeprowadzony wybór uzupełniający sędziego-członka Krajowej Rady Sądownictwa

Informujemy, iż w tym tygodniu na posiedzeniach Sejmu w dniach 19, 20 i 21 maja 2021 r. (środa-piątek) może być przeprowadzony wybór uzupełniający sędziego-członka Krajowej Rady Sądownictwa (druki nr 1124 i ). Kandydatem jak czytamy na stronie Sejmu posłów Klubu Prawa i Sprawiedliwości jest Katarzyna Chmura. To sędzia Sądu Rejonowego w Malborku. Z dniem 1.01.2021 r. powołana na funkcję Przewodniczącego Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w tym sądzie. O innych kandydatach K...

Europejski Trybunał Praw Człowieka: składy Trybunału Konstytucyjnego, w których zasiadają tak zwani dublerzy nie spełniają kryterium „sądu ustanowionego ustawą”.

7 maja Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał przełomowy wyrok w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce. Orzekł, że składy Trybunału Konstytucyjnego, w których zasiadają osoby, które zajęły miejsca już obsadzone, czyli tak zwani dublerzy, jak Mariusz Muszyński, nie spełniają kryterium „sądu ustanowionego ustawą”. ETPCz nie miał wątpliwości co do tego, że wybór trzech sędziów przez Sejm VIII kadencji w grudniu 2015 r. był niezgodny z prawem. Trybunał orzekł, że wy...