Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Jak Małgorzata Manowska i Joanna Misztal-Konecka utrudniają wykonanie wyroku TSUE

W Sądzie Najwyższym czeka na rozpoznanie bardzo ważna sprawa, która będzie miała znaczenie dla tysięcy Polaków. Nie może być rozpoznawana, bo sędziowie nie mają dostępu do akt. Sędziowie dopominają się o dostęp do akt. Nie dostają. Dlaczego nie mają dostępu do akt? Z powodu działań Małgorzaty Manowskiej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i obecnej prezeski Izby Cywilnej Joanny Misztal-Koneckiej, to także neosędzia SN. Gazeta Wyborcza szczegółowo opisuje te działan...

Paweł Juszczyszyn wygrywa przed Sądem Okręgowym w Olsztynie, który potwierdza, że uchwała Izby Dyscyplinarnej odsuwająca go od pracy nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego

"Jestem w pełni usatysfakcjonowany dzisiejszym rozstrzygnięciem, sąd właściwie w pełni podzielił nasze stanowisko, uznał, że uchwała Izby Dyscyplinarnej z 4 lutego 2020 roku nie jest orzeczeniem SN. To oznacza, że - tak jak i wcześniej, tak tym bardziej teraz - nie ma podstawy prawnej, na podstawie której można byłoby mnie odsunąć od orzekania." Tak sędzia Paweł Juszczyszyn odniósł się do wyroku, w którym Sąd Okręgowy w Olsztynie, że uchwała Izby Dyscyplinar...

Wielki sukces Iustitii. 10 ugrupowań politycznych, w tym najważniejsze partie opozycyjne przyjęło projekt Iustitii jako podstawę przywrócenia praworządności w Polsce!

Pojekty zmian prawa napisane i przedstawione przez nasze Stowarzyszenie (Iustitia) będą przedmiotem prac parlamentarnych, które mają przywrócić konstytucyjny i europejski porządek polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. To wielki sukces naszego Stowarzyszenia ! 7 grudnia 2021r. 10 organizacji politycznych i 8 organizacji pozarządowych podpisało porozumienie, zgodnie z którym: „My, przedstawiciele niżej podpisanych sił politycznych, niniejszym wyrażamy poparcie dla kierunków zmian...

Rzecznik generalny Manuel Campos Sánchez-Bordona: należy oddalić skargi Węgier i Polski na system warunkowości wprowadzony w celu ochrony budżetu Unii w przypadku naruszeń zasad państwa prawnego

Opinie rzecznika generalnego w sprawach C-156/21 i C-157/21 Węgry i Polska / Parlament i Rada komunikat prasowy (pdf) System ten został przyjęty na właściwej podstawie prawnej, jest zgodny z art. 7 TUE oraz z zasadą pewności prawa. W dniu 16 grudnia 2020 r. prawodawca Unii przyjął rozporządzenie1 ustanawiające ogólny system warunkowości służący ochronie budżetu Unii w przypadku naruszeń zasad państwa prawnego w państwach członkowskich. W tym celu rozporządzenie dopuszcza...

Prawo Unii stoi na przeszkodzie obowiązującemu w Polsce systemowi zezwalającemu Ministrowi Sprawiedliwości na delegowanie sędziów do sądów karnych wyższej instancji - wyrok TSUE z 16 listopada 2021r. (od C-748/19 do C-754/19)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 listopada 2021r. w sprawach połączonych od C-748/19 do C-754/19 wydał wyrok gdzie stwierdzilł, że: "Prawo Unii stoi na przeszkodzie obowiązującemu w Polsce systemowi zezwalającemu Ministrowi Sprawiedliwości na delegowanie sędziów do sądów karnych wyższej instancji, z którego to delegowania Minister Sprawiedliwości, będący zarazem Prokuratorem Generalnym, może odwołać sędziego w każdym czasie i bez uzasadnienia.Wymóg nie...

Naprawimy fundamenty sądów, oszczędzimy miliony euro - pakiet projektów ustaw o przywróceniu praworządności.

“1 milion euro dziennie płacimy za polityczne potworki Zbigniewa Ziobry. To nie może tak dłużej trwać, wiemy jak zrobić, żeby tych kar nie było” - mówi prezes Iustitii prof. Krystian Markiewicz. “Skala zniszczeń po ekipie Zbigniewa Ziobry jest ogromna, sądy to obecnie budynek w ruinie. Musimy zacząć budowę od solidnych fundamentów, bo budujemy dla przyszłych pokoleń, które mają prawo do państwa sprawiedliwego, w którym każdy będzie równy i politycy nie będą dykto...