Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

„Komisja Europejska przeszła do drugiego etapu procedury o naruszenie przez Polskę unijnego prawa w związku z działaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego”

Komisja Europejska przeszła do drugiego etapu procedury naruszeniowej wobec Polski w sprawie nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja Europejska dała Polsce miesiąc na odpowiedź. - Dziś kolegium komisarzy zdecydowało o wysłaniu dodatkowej uzasadnionej opinii do Polski - powiedziała na konferencji w Brukseli wiceszefowa KE Dubravka Suica. Dodała, że wcześniejsze informacje otrzymane z Polski nie rozwiały obaw Komisji, zdaniem której nie zost...

Skrót wyroku ETPCz w sprawie skutków nieprawidłowości w procesie nominacji sędziów (sprawa Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii)

Sprawa Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii (skarga nr 26374/18) W wyroku z dnia 1 grudnia 2020 roku Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka orzekła jednogłośnie, że w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii (skarga nr 26374/18) nastąpiło: naruszenie Artykułu 6 ust. 1 (prawo do sądu ustanowionego ustawą) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła zarzutu skarżącego, że nowy islandzki sąd apelacyjny (Landsréttur), który...

KE wszczęła procedurę wobec Polski o naruszenie unijnego prawa

Komisja Europejska wszczęła "dodatkową" procedurę wobec Polski o naruszenie prawa UE w kwestii Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Swierdziła, że "Polska narusza prawo UE zezwalając Izbie Dyscyplinarnej SN której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana na dalsze podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów". Dotyczy to spraw takich, jak: uchylenie immunitetu w celu pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności ka...

Europejski hat-trick dla praworządności (Strasburg, Luksemburg, Holandia)

1 grudnia 2020r. dotarły do nas informacje o tym, że Europa nie odpuszcza praworządności. Po pierwsze Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu "w sprawie islandzkiej" zdecydowanie wykluczył możliwość "naprawiania" uchybień w procedurze wyłaniania sędziów poprzez wręczenie aktu mianowania. Po drugie, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu Komisja Europejska twardo przyjęła, że działalność Izby Dyscyplinarnej przy SN w zak...

Przebieg rozprawy przed TSUE w sprawie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym (sprawa C-791/19)

Zakończyła się rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie ze skargi Komisji Europejskiej na Polskę, na przepisy postępowania dyscyplinarnego. Opinia Rzecznika Generalnego TSUE będzie wydana 18 marca 2021r. Po niej można spodziewać się ostatecznego wyroku. Z relacją z tego wydarzenia można zapoznać się na Facebooku naszego Stowarzyszenia. Stanowisko KE na rozprawie.https://www.facebook.com/173895439323522/posts/3604995472880151/ Stanowiska pań...

ETPCz o udziale w procesie sędziego, którego nominacja została dotknięta poważnymi nieprawidłowościami (sprawa Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii). 3-stopniowy test

1 grudnia 2020 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w składzie Wielkiej Izby wydał wyrok w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii. Określił kryteria oceny wagi naruszenia procedury mianowania sędziów dla skuteczności aktu powołania na stanowisko sędziowskie. Potwierdził, że istotą procesu mianowania sędziów jest zagwarantowanie ich niezawisłości i bezstronności. Powołanie sędziego z rażącym naruszeniem prawa niweczy cel procesu mianowania i odbiera osob...