Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) wzywa Ursulę von der Leyen do podjęcia kroków związanych z wstrzymaniem działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) wystosowało list do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, gdzie zaapelowało do niej, by poinstruowała odpowiednie departamenty Komisji celem niezwłocznego przedsięwzięcia przez nie niezbędnych kroków przymuszających Rzeczpospolitą Polską do podporządkowania się orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o orzeczenie z dnia 8 kwietnia 2020 r., gdzie Trybunał Sprawiedliwości nakazał Rzeczypospolitej ...

Dyskusja na temat załamania niezależności polskich sądów, europejskich nakazów aresztowania i sprawiedliwego procesu w Luksemburgu: czy to jaśniejsza strona ponurej rzeczywistości? - John Morijn

Artykuł Johna Morijn, profesora prawa i politycznych stosunków międzynarodowych, Uniwersytetu w Groningen, Wydziału Prawa, Holandia opublikowany w dniu 13 października 2020 roku na stronie internetowej ruleoflaw.pl (tekst w oryginale znajdziesz tutaj: https://ruleoflaw.pl/cjeu-eaw-poland/). Artykuł zawiera sprawozdanie z wysłuchania stron przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-354/20 PPU i C-412/20 PPU (tzw. rozszerzona sprawa Celmer) w przedmiocie p...

List Iustitii do przedstawicieli Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce

Szanowni Państwo! Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA zapewnia o najwyższym szacunku wobec dotychczasowych działań, podejmowanych przez Komisję Europejską w kwestii obrony praworządności w Polsce. Kierując się troską o zachowanie podstawowych standardów demokratycznego państwa prawnego i wolności obywatelskich informuje, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ignoruje postanowienie TSUE (wielkiej izby) z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 Komisja przeciw...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w sprawie działalności Izby Dyscyplinarnej

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA zdecydowanie krytycznie ocenia działalność Izby Dyscyplinarnej, w szczególności ignorowanie postanowienia TSUE (wielkiej izby) z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 Komisja przeciwko Polsce, zawieszającego stosowanie przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Izba prezentuje postawę konfrontacyjną wobec Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ...

Izba Dyscyplinarna z Konradem Wytrykowskim w składzie o wyroku TSUE: "nie obowiązujący na gruncie polskiego porządku prawnego"

23 września 2020r. Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym w składzie: (II DO 52/20 )Jan Majchrowski, Paweł Zubert, Konrad Wytrykowski (spr.) pozostawiła bez rozpoznania wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocną uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2019 r. o sygn. akt I DO 51/19. W uzasadnieniu znajdujemy takie stwierdzenia: "Należy tu dodać, że wspomniany przez skarżącego W. P. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopad...

Co wydarzyło się 22 września 2020r. przed TSUE (C-487/19 i C-508/19)

W Trybunale Sprawiedliwości UE 22 września odbyły się dwie rozprawy istotne dla oceny zmian wprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości pod kierunkiem ministra Zbigniewa Ziobry po 2015 roku. TSUE ma odpowiedzieć na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Najwyższy w czerwcu i lipcu 2019 roku na kanwie spraw sędziów: Waldemara Żurka, rzecznika prasowego dawnej KRS (sprawa C-487/19) i Moniki Frąckowiak ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i europejskiego stowarzyszenia sędziów ...