Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Von der Leyen w wywiadzie dla gazetaprawna.pl: Polska nie wypełniła wyroku TSUE. Kary za Izbę Dyscyplinarną wciąż obowiązują

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej w wywiadzie dla gazetaprawna.pl: Nowa ustawa nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej.Tę kwestię należy rozwiązać, aby spełnić warunki przyznania pieniędzy z KP.  Dodatkowo Ursula von der Leyen: Jeśli chodzi o system ETS, chcę powiedzieć jasno: nie planujemy jego zawieszenia. Jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbu...

Najważniejsze tezy orzeczenia ETPCz w sprawie Grzęda przeciwko Polsce w kontekście prowadzenia naboru do obecnej neo-KRS

Kolejne reformy sądownictwa, w tym reforma Krajowej Rady Sądownictwa, miały na celu osłabienie niezależności sądownictwa. Brak możliwości odwołania od skrócenia kadencji członka Krajowej Rady Sądownictwa narusza prawo do sądu. Tak orzekł dziś Europejski Trybunał Praw Człowieka #ETPCz w sprawie sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Jana Grzędy, który zasiadał w dawnej, legalnej KRS. Przypominamy, że w grudniu 2021 r. rozpoczęła się procedura wyboru członków upoli...

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 lutego 2022 roku w sprawie ADVANCE PHARMA Sp. z o.o. przeciwko POLSCE (najważniejsze tezy orzeczenia)

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 lutego 2022 roku w sprawie ADVANCE PHARMA SP. Z O.O przeciwko POLSCE (skarga numer 1469/20) OKOLICZNOŚCI SPRAWY 79. Skarżąca spółka była dystrybutorem dla Polski suplementu diety C,  przeznaczonego dla mężczyzn pragnących zwiększyć swoją sprawność seksualną. Sprzedaż spółki C wygenerowała całość przychodów spółki,  które w 2010 r. wyniosły 20.000.000 złotych polskich (PLN), czyli około  4 800 000 EUR (EUR). 8...

Izba Cywilna SN orzekającą w składzie złożonym z osób powołanych na urząd sędziego przy udziale neo-KRS nie jest sądem ustanowionym przez prawo (wyrok ETPCz Pharma vs Polska, 1469/20)

Europejski Trybunał Praw Człowieka  wydał 3 lutego 2022r. wyrok (CASE OF ADVANCE PHARMA SP. Z O.O v. POLAND, 1469/20), dotyczący niezależności neosędziów Izby Cywilnej SN. Co stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka? Izba Cywilna SN orzekającą w składzie złożonym z osób powołanych na urząd sędziego przy udziale neo-KRS nie jest sądem ustanowionym przez prawo. Narusza to prawo strony do niezależnego sądu w rozumieniu art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka...

Wyrzucenie sędziego Dariusza Zawistowskiego ze składu Sądu Najwyższego to próba legalizacji neosędziów przez siebie samych.

31 stycznia 2022r. o g. 10:00 ma odbyć się posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie Waldemara Żurka. Jest to sprawa, w której Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu odpowiadał na pytanie polskiego Sądu Najwyższego o to czy osoby powołane przez tzw. neoKRS mogą orzekać. Wskazówki Trybunału dla SN otworzyły drogę do uznania, że takie osoby nie mogą wydawać wiążących orzeczeń, ale rozstrzygnięcie o tym w sposób ostateczny należy do Sądu Najwyższego, który wystąpił ...

Jak Małgorzata Manowska i Joanna Misztal-Konecka utrudniają wykonanie wyroku TSUE

W Sądzie Najwyższym czeka na rozpoznanie bardzo ważna sprawa, która będzie miała znaczenie dla tysięcy Polaków. Nie może być rozpoznawana, bo sędziowie nie mają dostępu do akt. Sędziowie dopominają się o dostęp do akt. Nie dostają. Dlaczego nie mają dostępu do akt? Z powodu działań Małgorzaty Manowskiej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i obecnej prezeski Izby Cywilnej Joanny Misztal-Koneckiej, to także neosędzia SN. Gazeta Wyborcza szczegółowo opisuje te działan...