Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Pełne uzasadnienie słynnego wyroku Sądu Najwyższego w sprawie statusu Krajowej Rady Sądownictwae

Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego w sprawie III PO 7/18

88.Resumując Sąd Najwyższy stwierdził, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej i z tego względu podjęta przez nią uchwała podlega uchyleniu. Dlatego Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji.

Całość (pdf).

Oświadczenie sędziego Krzysztofa Kamińskiego w sprawie listy poparcia dla kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa - sędziego Rafała Puchalskiego

Publikujemy oświadczenie sędziego Sądu Okręgowego w Przemyślu - Krzysztofa Kamińskiego w sprawie jego poparcia pod kandydaturą Rafała Puchalskiego do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Sąd Apelacyjny w Katowicach pyta Sąd Najwyższy o skutki orzekania sędziego, w którego nominacji brała udział neoKRS

W toku postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, 11 grudnia 2019r. skład rozpoznający apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach postanowił zwrócić się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym o następującej treści: "Czy udział Krajowej Rady Sądownictwa, której skład ukształtowano w wyniku wyboru przez Sejm RP piętnastu sędziów w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych u...

Poland Ignores Supreme Court and EU With New Curbs on Judges - informuje Bloomberg

Poland’s government plans to place new restrictions on judges, ignoring concerns by the European Union and its own Supreme Court that it’s eroding the rule of law. Prime Minister Mateusz Morawiecki told Gazeta Polska newspaper Wednesday that his cabinet is analyzing regulations to ban judges from engaging in political activities or opposing the government. The move would escalate a stand-off over whether the ruling party is thwarting the EU’s values by politicizing courts. całość: htt...

19 listopada 2019r. ogłoszenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który może dotyczyć kilkuset tysięcy obywateli i ponad 300 sędziów

O godzinie 9.00 we wtorek 19 listopada 2019r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wydać wyrok, który może wywołać prawne trzęsienie ziemi. W tym czasie premier Mateusz i zapowiada wygłoszenie swojego expose. Wyrok ten: ✔✔Dotyczy to kilkuset tysięcy Polaków i ponad 300 sędziów ✔✔W orzeczeniu będzie się ważyć przyszłość nowej Krajowej Rady Sądownictwa i całego wymiaru sprawiedliwości. Krystian Markiewicz #Markiewicz, Prezes naszego Stowarzyszenia powiedz...

Sędziowie Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ponownie powstrzymują się od udziału w procedurze nominacyjnej

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 8 listopada 2019 roku po raz kolejny podjęło uchwałę o powstrzymaniu się od opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Sędziowie zdecydowali już po raz drugi, że do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administr...