Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Okręgi sądowe, w których sędziowie wstrzymali się od udziału w procesie nominacyjnym na stanowiska sędziowskie [stan na 11.03.2019]

AKTUALNY ZAKRES TERYTORIALNY wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych wszystkich szczebli, wynikający z uchwał podjętych przez zgromadzenia przedstawicieli sędziów apelacji i okręgu, zgromadzenia ogólne sędziów apelacji i okręgu oraz w jednym przypadku kolegium sądu apelacyjnego. ➡Sędziowie okręgu wrocławskiego w dniu 11 marca 2019 roku podjęli uchwałę o wstrzymaniu się z opiniowaniem kandyda...

Skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce (C-619/18) - termin rozprawy przed TSUE wyznaczony na 12 lutego 2019r.

Jak wynika z informacji prasowych, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyznaczył rozprawę na dzień 12 lutego 2019r. w sprawie skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie ustaw wprowadzających zmiany w Sądzie Najwyższym. Dla przypomnienia: link do postanowienia o środkach tymczasowych (kliknij tu) link do postanowienia dot zobowiązania dla Polski (kliknij tu) link do postanowienia o trybie przyspieszonym (kliknij tu) link do skargi KE (kliknij tu)...

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Koninie z dn. 11 stycznia 2019r. w sprawie wstrzymania się od oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie

    Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Koninie z dnia 18 stycznia 2019r. wraz z Uchwałą numer 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Koninie z dn. 11 stycznia 2019r. w sprawie wstrzymania się od oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie.

Okręgi sądowe, gdzie Zgromadzenia wstrzymały się od udziału w procesie nominacyjnym na stanowiska sędziowskie [stan na 17.01.2019]

uchwaly perspektywa popr22

Okręgi sądowe, gdzie Zgromadzenia wstrzymały się od udziału w procesie nominacyjnym na stanowiska sędziowskie [stan na 13.01.2019]

wstrzymanie glosowan nominacyjnych 02

Pytania prejudycjalne przed TSUE - przeglad pytań

Pytania prejudycjalne – Sąd Najwyższy: - 12 lutego 2019 roku w Trybunale Sprawiedliwości UE odbędzie się rozprawa związana z pytaniem prejudycjalnym w sprawie C-522/18, w ramach odwołania D. Ś. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w J. o ustalenie obowiązku ubezpieczenia, (III UZ 10/18). Wniosek dotyczy wykładni art. 19 ust. 1 zdanie 2 w związku z art. 4 ust. 3 zdanie 3 i art. 2 TUE, art. 267 akapit 3 TFUE oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych. SN pyta, czy powy...