Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

List ambasadora Turcji w sprawie tureckiej uchwały kongresowej

Ambasada Turcji Warszawa Pan Krystian Markiewicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów IUSTITIA Ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa   13.09.2016 r.       Szanowny Panie Prezesie       W nawiązaniu do Uchwały Nr 3 podjętej podczas Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. czuję się zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na tę uchwałę, jako że została ona przyjęta w oparciu o fałszywe twierdzenia.     ...

Gdańscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej podjęło w dniu 23 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Poniżej tekst uchwały: Kierując się troską o przestrzeganie zasad demokratycznego państwa prawa, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej popiera uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r....

Konińscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie podjęło w dniu 19 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Poniżej tekst uchwały: Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie w całości popiera  uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie....

Wrocławscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu podjęło w dniu 15 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Poniżej tekst uchwały: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu w całości popiera  uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie....

Szczecińscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej podjęło w dniu 12 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Poniżej tekst uchwały: W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej w całości popiera uchwały podjęte na Na...

Rzeszowscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie podjęło w dniu 16 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Poniżej tekst uchwały: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, powodowane troską o poszanowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości s...