Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Gliwiccy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego podjęło w dniu 14 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Poniżej tekst uchwały: Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego, mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, ...

Koszalińscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Koszalińskiego podjęło w dniu 23 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Poniżej tekst uchwały: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Koszalińskiego, mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nad...

Sędziowie w Szczecinie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie podjęło w dniu 26 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Poniżej tekst uchwały: W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Szczecin...

Słupscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku podjęło w dniu 7 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Poniżej tekst uchwały: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku zwołane z inicjatywy członków Zgromadzenia i obradujące przy udziale wszystkich zainteresowanych sędziów okręgu słupskiego - w trosce o zachowanie zasad demokratycznego państwa pra...

Elbląscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu podjęło w dniu 30 września 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Poniżej tekst uchwały: W trosce i poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego ...

Wykaz Apelacji i Okręgów popierających uchwały Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów z dnia 3 września 2016 r.

Zgromadzenia Ogólne Sędziów 29 Okręgów i 11 Apelacji poparły wszystkie uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że każde Zgromadzenie, które odbyło się po Kongresie, poparło przyjęte na nim uchwały. Poniżej wykaz Apelacji i Okręgów (wg. kolejności podejmowania uchwał). ...