Sędziowie w Ostrołęce poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce podjęło w dniu 2 grudnia 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w uchwałach podjętych 3 września 2016 roku.


Drukuj   E-mail