Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Przemówienie Prezesa Iustitii Krystiana Markiewicza podczas Kongresu Prawników Polskich

List Fransa Timmermansa - wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej do uczestników Kongresu Polskich Prawników

W związku z odbywającym się 20 maja 2017 r. Kongresem Prawników Polskich, przedstawiamy list Fransa Timmermansa do uczestników Kongresu.

Już ponad 1000 zgłoszeń na Kongres Prawników Polskich!

  Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że udział w Kongresie Prawników Polskich zadeklarowało już ponad 1000 osób i liczba ta stale się powiększa. Uczestnikami Kongresu będzie wielu znakomitych prawników z Polski, ale również wybitni przedstawiciele europejskich i światowych środowisk prawniczych. Wśród nich Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Koen Lenaerts, Prezydent Europejskich Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) Nuria Diaz Abad, Wiceprezydent Sto...

Sąd Najwyższy popiera ideę zwołania Kongresu Prawników Polskich

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego  z 24 kwietnia 2017r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego popiera ideę organizacji Kongresu Prawników Polskich w dniu 20 maja 2017 r. i apeluje do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych o wzięcie udziału w Kongresie.  ...

Krajowa Rada Sądownictwa zachęca do udziału w Kongresie Prawników Polskich w Katowicach

  STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie Kongresu Prawników Polskich   Krajowa Rada Sądownictwa wyraża poparcie dla inicjatywy Kongresu Prawników Polskich, organizowanego w Katowicach w dniu 20 maja 2017 r. przez Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką i Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” i zachęca przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych do wzięcia udziału w Kongresie. źródło: www.krs.pl...

Już ponad 900 zgłoszeń na Kongres Prawników Polskich

Szanowni Państwo! W ciągu kilku dni od uruchomienia systemu rejestracji chęć uczestniczenia w Kongresie Prawników Polskich zadeklarowało ponad 900 osób. Każdego dnia liczba uczestników pochodzących z różnych zawodów prawniczych powiększa się. Wśród zaproszonych gości są m.in.: Minister Sprawiedliwości, szefowie klubów parlamentarnych, prezesi samorządów zaufania publicznego, prezes Związku Powiatów Polskich, Prezes BCC, Prezydent Konfederacji Pracodawców Prywatnych Le...