Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

List Polskiej Izby Mediatorów do uczestników Kongresu Prawników Polskich

Szanowni Państwo,

Występując w imieniu organizacji zrzeszonych w Polskiej Izbie Mediatorów, a w szczególności Stowarzyszenia Mediatorów Polskich, Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych, Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów, Stowarzyszenia „Mosty Porozumienia", Polskiego Instytutu Mediacji, Fundacji Unia „RCM", jak również 31 Regionalnych Centrów Mediacji działających jako samodzielne stowarzyszenia we wszystkich województwach, mając na uwadze szacunek dla Państwa prawa, występując w oparciu o szeroko pojmowaną ideę „amicus curiae", mając szacunek dla dorobku demokratycznych przemian, które umocniły pozycję Obywatela w państwie pomocniczym i obywatelskim,

przedstawiamy poparcie dla troskliwej ochrony fundamentów i zasad oraz konstruktywnych rozwiązań umacniających funkcję wspierającą państwa w stosunku do obywateli.

 

My również, jako środowisko mediatorów, jesteśmy ignorowani i pomijani przez wymiar sprawiedliwości, nawet w rozwoju rynku mediacji. Dostrzegamy jednak wielką moc i potrzebę solidarności w obronie wartości państwa prawa, których nośnikiem i inicjatorem jest palestra oraz samorządy prawnicze.

Bez wątpliwości dostrzegamy potrzebę solidarnego działania, bo rozwój społeczeństwa obywatelskiego i alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, rozwój idei sądu otwartego - jest współzależne od dialogu i partnerskiego i podmiotowego współdziałania. Poprzez Okrągły Stół Organizacji Mediatorów, Regionalne i Krajowe Kongresy, jak również Sejmiki Mediatorów i Kampanie Społeczne dajemy dowód przywiązania do idei wolności i porozumienia, jak również współpracy ze środowiskami prawniczymi.

Służymy współpracy w dziele budowania zaufania społecznego i dbałości o zaufanie obywateli do Państwa. Życzymy Państwu powodzenia i mocy.

W imieniu organizacji zrzeszonych w Polskiej Izbie Mediatorów


Jerzy Śliwa                                                                            Anna Ficek
    Prezes Stowarzyszenia                                                          Prezes Zarządu Fundacji
                Zawodowych Mediatorów                                                  "Unia Regionalnych Centrów Mediacji"
Warszawa, 20 maja 2017 roku


Drukuj   E-mail