List Fransa Timmermansa - wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej do uczestników Kongresu Polskich Prawników

W związku z odbywającym się 20 maja 2017 r. Kongresem Prawników Polskich, przedstawiamy list Fransa Timmermansa do uczestników Kongresu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Europejska

Frans Timmermans – Pierwszy Vice-Przewodniczący

 

Bruksela, dnia 18 maja 2017 r.

 

                                               Prof. dr hab. Krystian Markiewicz

 

Drogi Panie Profesorze,

Bardzo dziękuję za list, zawierający bardzo miłe zaproszenie do udziału i zabrania głosu podczas Nadzwyczajnego Kongresu Prawników Polskich, który odbędzie się w Katowicach w dniu 20 maja 2017 r.

Z przykrością informuję Pana i innych współorganizatorów, że nie mogę przyłączyć się do tego wydarzenia ze względu na moje inne zobowiązania w tym dniu.

Jak państwo wiedzą, Komisja Europejska bardzo zdecydowanie angażuje się w utrzymanie wartości, na których opiera się Unia Europejska. Od kiedy ustanowiono system konstytucyjnego wymiaru sprawiedliwości, jego niezależność i efektywność jest kluczowym elementem państwa prawa i praworządności. Nadzwyczajny Kongres Prawników Polskich będzie ważną okazją do przypomnienia, że wszyscy musimy podejmować nadzwyczajne wysiłki, aby wspierać niezależność
Sądownictwa w całej Europie, a zwłaszcza w Polsce.

Jestem świadomy, że sądownictwo w Polsce znalazło się w trudnej sytuacji. Jak Pan wie, Komisja stoi na stanowisku, że istnieje zagrożenie systemowe w prawie polskim, które wymaga pilnego rozwiązania. Niedawno wprowadzone pod obrady Sejmu projekty zmian ustaw dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych również budzą poważne obawy. Jeśli ustawy te zostaną przyjęte w zaproponowanym kształcie, przewidywane reformy w istotny sposób ograniczą niezależność sądownictwa, a zatem będą sprzeczne z normami europejskimi, w szczególności tymi przyjętymi przez Radę Europejską.

Dlatego zaproponowałam Prezydencji maltańskiej Rady UE, aby przedstawiła sytuację w sprawie Polski w dniu 16 maja 2017 r. podczas obrad Radzy ds. Ogólnych, kwestia ta była omawiana przez kraje członkowskie UE. Tego samego dnia państwa członkowskie w Radzie ds. Ogólnych uzgodniły, że zasada państwa prawa i praworządność stanowi wspólny interes państw członkowskich i wspólną odpowiedzialność instytucji UE i państw członkowskich. Zdecydowana większość państw członkowskich poparła działania i wysiłki Komisji mające na celu rozwiązania tej kwestii.
Państwa członkowskie wezwały polski rząd i Komisję do wznowienia dialogu w celu rozwiązywania istotnych kwestii spornych i oczekują na ich właściwą aktualizację w sposób akceptowany przez Radę ds. Ogólnych. Jestem przekonany i wierzę w to, że można znaleźć rozwiązania i odnoszę wrażenie, że w chwili obecnej polski rząd jest otwarty na dialog w tych kwestiach. Czas pokaże czy uda się w tych kwestiach osiągnąć istotny postęp. Będąc strażnikiem Traktatów nie zawahamy się podjąć dalszych działań, jeśli to będzie konieczne, przy użyciu wszystkich dostępnych instrumentów.

Dlatego życzę wszystkim sukcesowi w tym ważnym wydarzeniu. Chciałbym ponownie potwierdzić, że będę kontynuować
wspieranie niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości w każdym przypadku.

Z poważaniem,


Frans Timmermans

 

 

 


Drukuj   E-mail