Konferencja „E-protokół a wymiar sprawiedliwości”

Iustitia

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA zaprasza na konferencję „E-protokół a wymiar sprawiedliwości”, która odbędzie się w dniu 31.03.2014 r., na sali głównej Sądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, by rozważyć, czy instytucja e-protokołu służy wymierzaniu sprawiedliwości, czy jednak stanowi dla niego zagrożenie, jak działa w wymiarze sprawiedliwości – czy może go usprawnić lub ulepszyć w inny sposób.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie 7 dni na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

P L A N

10.00-10.30 rejestracja

10.30-11.30

1. przywitanie Hanna Kaflak-Januszko Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku - Przewodnicząca Zespołu ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

2. UTRWALENIE PRZEBIEGU ROZPRAWY SĄDOWEJ A KONSTYTUCJA

doc. dr Ryszard Piotrowski Uniwersytet Warszawski

3. E- PROTOKÓŁ A GWARANCJE RZETELNEGO PROCESU CYWILNEGO - OMÓWIENIE NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie dr Aneta Łazarska,

 4. „WPŁYW E-PROTOKOŁU NA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA”

 b. Sędzia Sądu Okręgowego w Płocku Arkadiusz Semeniuk

5. ZNACZENIE E-PROTOKOŁU DLA EFEKTYWNOŚCI PROCESU CYWILNEGO ORAZ PROJEKT ZMIAN KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W ZAKRESIE PROTOKOŁU ELEKTRONICZNEGO I JEGO SKUTKI. ANALIZA NA TLE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH ANKIET”.

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wojciech Łukowski

11.30 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 - 14.00

6. „E-PROTOKÓŁ. DOŚWIADCZENIA TRZECH LAT WDROŻENIA W SĄDACH POWSZECHNYCH”.

Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Uniwersytet Wrocławski, Koordynator krajowy ds. wdrożeń informatycznych w sądach powszechnych

7.„UTRWALANIE ROZPRAW A TEORIE KOMUNIKACJI I STOSOWANIA PRAWA”

dr Paweł Skuczyński Uniwersytet Warszawski

8. „E-PROTOKÓŁ NA GRUNCIE POSTĘPOWANIA KARNEGO – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA”

Sędzia Sądu Rejonowego w Pruszkowie Łukasz Kluska

9. „PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY NAGRYWANIA ROZPRAW"

dr Magdalena Najda

10. „PROBLEMATYKA E- UZASADNIENIA ORZECZEŃ SĄDOWYCH”

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie dr Tomasz Pałdyna

11. OMÓWIENIE WYNIKÓW SONDY INTERNETOWEJ NA TEMAT FUNKCJONOWANIA E-PROTOKOŁU".

Adw. dr Michał Bieniak – Przewodniczący Komisji Komunikacji Społecznej NRA

12. WPŁYW E-PROTOKOŁU I ELEKTRONIZACJI POSTĘPOWANIA NA PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKONYWANIA ZAWODU ADWOKATA

Adw.Kacper Najder – członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku oraz Redaktor Naczelny Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego

13. „STANOWISKO RPO W PRZEDMIOCIE NAGRYWANIA ROZPRAW”

dr Mirosław Wróblewski Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

14.00 – 14.50 przerwa na lunch i kawę

14.50 - ok. 17.00

14.NIEMIECKI SYSTEM NAGRYWANIA ROZPRAW”

Sędzia Wyższego Sądu Krajowego w Dreźnie Alexander Klerch

15. „ E- PROTOKÓŁ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”

Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie Zbigniew Miczek

16. „KONSEKWENCJE CYFRYZACJI CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU DLA ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

dr Grzegorz Sibiga Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego PAN

17.„ „JAK ZABEZPIECZYĆ DANE OSOBOWE W KONTEKŚCIE POSTĘPUJĄCEJ INFORMATYZACJI SĄDÓW".

Bogusława Pilc - Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze GIODO

18. „INFORMATYZACJA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA USPRAWNIENIE PRACY SĄDÓW I SĘDZIÓW”

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wojciech Łukowski

19. dyskusja i podsumowanie – moderator Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie dr Aneta Łazarska