Szkoła Letnia – „Uzasadnianie orzeczeń sądowych: perspektywy prawne i interdyscyplinarne”

letnia szkolaW dniach 6-9 lipca 2016r. w Pałacu w Jabłonnie k.Warszawy odbyło się kolejne przedsięwzięcie w ramach projektu badawczego poświęconego uzasadnianiu orzeczeń sądowych i sądowemu stosowaniu prawa, realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Ewy Łętowskiej.

Patronat honorowy nad „Letnią Szkołą” objęła Krajowa Rada Sądownictwa, zaś przy realizacji projektu współpracowało Wolters Kluwer Polska i Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. W uroczystym otwarciu Szkoły Letniej uczestniczył członek zarządu SSP „Iustitia” sędzia  Arkadiusz Tomczak oraz członek zespołu informacyjnego sędzia Marta Kożuchowska- Warywoda.

Wraz z młodymi naukowcami (doktorantami i doktorami) zainteresowanymi sądowym stosowaniem prawa i jego uwarunkowaniami interdyscyplinarnymi debatowali sędziowie, członkowie SSP „Iustitia”. Przedmiotem wykładów plenarnych było m.in. uzasadnianie orzeczeń sądowych a problemy precedensowości, czy psychologiczne aspekty uzasadniania orzeczeń sądowych. Z kolei przedmiotem zajęć warsztatowych były zagadnienia dotyczące uzasadniania orzeczeń sądowych w świetle sprawiedliwości proceduralnej, czy też kwestia czynników determinujących uzasadnianie orzeczeń sądowych w społeczeństwie demokratycznym.

Szkołę Letnią zakończył wykład prof. dr hab. Ewy Łętowskiej o legitymizacji władzy sądowniczej poprzez uzasadnianie orzeczeń.