Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

III Kongres Sędziów Gospodarczych

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" i Uczelnia Łazarskiego zapraszają na III Kongres Sędziów Gospodarczych. Kongres odbędzie się w dniu 3 marca 2016 r. przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji Uczelni im. Ryszarda Łazarskiego.

Spotkania w ramach kongresu stają już tradycją. W tym roku nastąpi to po raz trzeci, aby w sędziowskim gronie, ale i wspólnie z przedstawicielami środowisk prawniczych oraz przedsiębiorców omówić aktualne problemy, z którymi borykają się nasze sądy. 

Kongres jest adresowany do sędziów i serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w dyskusji.  Zapewniamy każdemu możliwość zabrania głosu i podzielenia się swoimi uwagami o bieżących problemach. Kongres ma być platformą wymiany nie tylko naszych doświadczeń, ale i ma on stanowić podstawę do zgłaszania cennych uwag, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie sądów gospodarczych. Jako sędziowie sami przecież najlepiej wiemy, jak można poprawić warunki naszej pracy i działanie sądów z korzyścią dla stron postępowania.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu, jakim jest spotkanie sędziów wszystkich sądów gospodarczych w Polsce. Oto program kongresu.

3 marca 2016 r., 

g. 9.30-10.00

Otwarcie kongresu i przywitanie gości

(SSR Hanna Kaflak-Januszko, SSO dr Aneta Łazarska, Dziekan Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego dr Mieczysław Błoński)

g. 10.00 -12.30

I panel

Funkcjonowanie sądów gospodarczych w praktyce – perspektywa sądów i przedsiębiorców

Prowadzenie: SSO Waldemar Żurek.

SSO Wojciech Łukowski: Aktualne problemy sądownictwa gospodarczego- wybrane aspekty.

SSR Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Usprawnienie funkcjonowania sądów gospodarczych – kierunki aktualnych zmian.

SSO dr Aneta Łazarska –  Klauzula dobrych obyczajów w postępowaniu przed sądami gospodarczymi.

Mec. prof. nadzw. dr hab. Ryszard Strzelczyk – Problematyka obrotu nieruchomości z perspektywy przedsiębiorcy.

Ryszard Marcińczak, Prezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej - Bariery przedsiębiorcy w dostępie do sądu gospodarczego  z perspektywy biegłego sądowego.

Prof.  Stuart Cohn, University of Florida  Commercial Justice: Black Letter Law Meets Equity: The United States Experience

Ruairi O’Neill (Barrister) Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (UW WPiA) - English civil procedure in commercial cases.

Dyskusja 15 min.

Przerwa kawowa 15.min (12.30-12.45)

Godz. 12.45-14.45

Panel II

Znaczenie mediacji i arbitrażu w rozstrzyganiu sporów gospodarczych

Prowadzenie: SSO dr Aneta Łazarska

Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG r. pr. Marek Furtek - Znaczenie i rola arbitrażu w sporach gospodarczych jako części systemu rozstrzygania sporów.

Mec. Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak – Klauzula porządku publicznego w kontroli orzeczenia arbitrażowego. Uwagi na marginesie orzecznictwa sądowego. 

Mec. Prof. dr hab. Andrzej Torbus - Znaczenie i rola mediacji w sporach gospodarczych.

Dr hab. Ewa Gmurzyńska, Centrum Prawa Amerykańskiego (UW WPiA)– Mediacja w sporach gospodarczych.

Dr adw. Stephen Terrett,  Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (UW WPiA) - An analysis of ADR in English law.

Dyskusja 25 min.

Lunch 30 min (g. 14.45-15.15)

Godz. 15.15-17.35

III Panel

Znaczenie sądów gospodarczych dla  jednostki i państwa

Prowadzenie: Prof. dr hab. Marek Kolasiński.

Mec. Piotr Zimmerman - Gospodarcze znaczenie zmian prawa restrukturyzacyjnego.

SSO dr Przemysław Feliga - Wpływ  ostatnich zmian prawa restrukturyzacyjnego na sytuację przedsiębiorców.

SSO Wiktor Piber -  Jednolitość orzecznictwa sądowego w sprawach gospodarczych.

Dr Pradeep Kumar Prezydent Indo-European Foundation –  Rola sądów gospodarczych i szybkiego rozpoznawania sporów gospodarczych w państwie na wybranych przykładach.

Philippe Chauvin, Szkoła Prawa Francuskiego i Europejskiego (UW WPiA) - Reforma sądów gospodarczych we Francji.

Adw. Łukasz Krasoń Becker.

Godz. 17.35-17.50

Podsumowanie i dyskusja

SSO dr Aneta Łazarska i prof. Marek Kolasiński

Komunikaty

Media