Zaproszenie na konferencję dotyczącą czasu i warunków pracy sędziego

STOWARZYSZENIE    SĘDZIÓW   POLSKICH    „IUSTITIA”

  zaprasza na

KONFERENCJĘ  „CZAS PRACY I WARUNKI PRACY SĘDZIEGO (WYMIAR ZADAŃ)”

pod honorowym patronatem

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Prof. dr hab. Romana Hausera

16.06.2015 r. (wtorek)

do Naczelnego Sądu Administracyjnego

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 (Sala Zgromadzeń),

gdzie będzie także możliwość obejrzenia wystawy XXXV-lecie Naczelnego Sądu Administracyjnego – historia sądownictwa administracyjnego w Polsce od Najwyższego Trybunału Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.*

patronat medialny: 

PLAN**

9. 00– 9.30 rejestracja

9.30  OTWARCIE KONFERENCJI 

 Sędzia SN Katarzyna Gonera  „Czas pracy sędziego w świetle unormowańkonstytucyjnych, ustawowych oraz europejskich. Analiza wybranego orzecznictwa

Sędzia TK  prof. dr hab. Teresa Liszcz   Czas pracy sędziego widziany przez pryzmat  Konstytucji i  orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”

Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka-Medek  „Skarga na przewlekłośćpostępowania w orzecznictwie sądownictwa administracyjnego”

Sędzia SN Tomasz Artymiuk   Aspekt czasu pracy w orzecznictwie dyscyplinarnym”

 Prezes SSP „Iustita”  sędzia  SO Maciej Strączyński  „Warunki pracy sędziów- wnioski de lege lata i de lege ferenda”

Sędzia  SO  dr Aneta Łazarska  „Czas i wymiar pracy sędziego a niezawisłośćsędziowska”

Sędzia SO Wojciech Łukowski  "Efektywnośćwymiaru sprawiedliwości a czas pracy sędziego"

12.00-12.30 przerwa

12.30 – 16.00

Sędzia  SR Henryk Walczewski  "Zasady pracy sędziów na tle innych zawodów - przywileje czy dyskryminacja?"

Sędzia SR Grzegorz Chmiel  „Czas pracy sędziego to bardzo cenne dobro, którego nie można marnotrawić"

Sędzia  SR Bogdan Staniek  „Czas i warunki pracy z perspektywy sędziego sądu rejonowego”

Sędzia SR Arkadiusz Ziarko  „Czas pracy sędziego w Niemczech - uwagi na temat pensum”

Sędzia  SR Radosław Bielecki  „Duża ryba w małym stawie czy mała ryba w wielkim stawie?”,  czyli różnice w  pracy w małym a dużym sądzie na przykładzie spraw karnych

Sędzia SR Agnieszka Matysek  „Zakres czynności sędzia/urzędnik w innych systemach prawnych  na wybranych przykładach

Debata plenarna

16.00 zakończenie

cd.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10.06.2015 r.  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.– zgodnie z zasadą, iż wobec ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń (a zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do sędziów ***).

cd.

PS.

*plan może ulec wzbogaceniu, o czym będziemy informowaćna naszej stronie www.iustitia.pl

** dokładniejsze informacje o wystawie http://www.nsa.gov.pl/wydarzenia-wizyty-konferencje/noc-muzeow-w-naczelnym-sadzie-administracyjnym,news,24,198.php

*** prosimy sędziów o nadsyłanie przykładów związanych z przedmiotem konferencji, by przy tej okazji zebrać jak najwszechstronniejszy materiałdotyczący tej problematyki, np. przykłady podziałów czynności, własne dzienniczki czasu pracy, zwyczaje wykształcone w sądach w związku z  tworzeniem referatów, propozycje rozwiązań  itd. W toku sąprace nad regulaminem urzędowania sądów i przy tej okazji możemy zgromadzić kompleksowy materiał służący lepszej regulacji, jak i dalszym pracom . Nie przesyłamy aktualnie ankiety, by nie zawężaćwypowiedzi. Zadania sądownictwa rosną, a budżet wymiaru sprawiedliwości nie daje nieograniczonych możliwości.  Należy zastanowić się, co w tej sytuacji jest realne, by  można uzyskać konsensus społeczny między oczekiwaniami i możliwościami.