Uchwała Oddziału w Katowicach Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 12 maja 2008 r.

Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" apeluje do wszystkich sędziów o czynny udział w akcji przesyłania petycji do organizacji skupiających sędziów w krajach Unii Europejskiej oraz stojących na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, organizowanej i przygotowanej przez kilkusetosobową grupę sędziów z całej Polski - uczestników FORUM sędziów na stronie internetowej: www.sedziowie.net (lub www.maxima.webd.pl)

więcej

Pierwszy w historii III RP protest sędziów

Wywiad z sedzią Rafałem Puchalskim opublikowanym na łamach Gazety Prawnej w dniu 7.04.2008r.

"Zaprotestowało tylko 10 proc. sędziów"

więcej

Prokurator nie musi zarabiac tyle co sędzia

artykuł sędziego Jacka Sobczaka, opublikowany w Rzeczpospolitej nr 75 z dn. 29 - 30.03.2008 r. 


Prokuratorzy powinni zarabiać godnie, ale nie ma uzasadnionych argumentów do dalszego wiązania ich wynagrodzeń z płacami sędziów.

więcej

Uchwała Zarządu Oddziału w Katowicach Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA - styczeń 2008.

Drogie Koleżanki i Koledzy Sędziowie!

 

Zwracamy się do Was o poparcie działań już podjętych oraz tych, które będą podjęte w przyszłości przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na rok 2008 w kształcie usuwającym zapisy, przygotowane jeszcze przez poprzedni rząd, o przeznaczeniu środków na podwyżkę uposażeń sędziowskich, w związku z planowanym od 01.07.2008 roku zmianą rozporządzenia określającego współczynniki wynagrodzeń.

więcej

Sędziowie a media

Media odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu opinii społecznej. Prawo do wolności wypowiedzi jest wartością chronioną konstytucyjnie, a wolność wyrażania opinii to jedno z podstawowych praw wymienianych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jak każdy przejaw życia publicznego również sfera wymiaru sprawiedliwości poddawana jest kontroli publicznej oraz krytyce społecznej.

więcej