UCHWAŁA ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU SSP ,,IUSTITIA’’ Z DNIA 1.10.2008 R. 08 r.

Działając w trosce o uzyskanie należnej pozycji ustrojowej sądownictwa powszechnego w funkcjonującej obecnie strukturze władz Państwa Polskiego, zagwarantowanej w Konstytucji RP, wobec permanentnego lekceważenia postulatów i opinii środowiska sędziowskiego przez władzę ustawodawczą i wykonawczą, dotyczących uregulowania zasad dojścia do zawodu sędziego w sposób realizujący powszechnie akceptowaną koncepcję zawodu sędziowskiego, jako „korony zawodów prawniczych”,

więcej

"Przyszłoroczna podwyżka jest niepewna"

felieton sędziego Rafała Puchalskiego opublikowany w Gazecie Prawnej z dn. 12.9.2008 r.

  
             Minister sprawiedliwości zapowiedział, że w przyszłym roku sędziowie i prokuratorzy dostaną podwyżkę o 1039 zł. Podwyżka ta została jednak zapisana w krytykowanym przez wiele środowisk projekcie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Nie ma zatem żadnych gwarancji, że ustawa wejdzie w życie w przedstawionym kształcie, a tym samym podwyżka może pozostać iluzoryczna.

więcej

Sędziowie chcą reformy wynagrodzeń, a nie obietnic

rozmowa z sędzią Rafałem Puchalskim  - zalożycielem i administratorem Forum Sędziów RP opublikowana na łamach Gazety Prawnej w dniu 11.08.2008 r.

więcej

"Korona we mgle"

artykuł sędziego Konrada Wytrykowskiego, który ukazał się w Gazecie Prawnej nr z 29.07.2008 r.

więcej

Lepsi i gorsi sędziowie ??

fragment artykułu sędziego Arkadiusza Nikiel dotyczący zasadności istotnego różnicowania wynagrodzeń sędziów WSA i sędziów sądów powszechnych, który ukazał się na łamach Rzeczpospolitej z dn. 24.07.2008 r. 

więcej