Zmiany w USP

Zestawienie uwag poszczególnych ministerstw do projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej (na uwagę zasługuje zwłaszcza stanowisko Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministra Boniego).

więcej

KRS skarży przepisy o wynagrodzeniu sedziów do TK

Trybunał Konstytucyjny oceni, czy przepisy o sędziowskim systemie wynagrodzeń są sprzeczne z konstytucją. Krajowa Rada Sądownictwa skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów płacowych sędziów. Rada uważa, że Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie stanowiącym podstawę prawną mechanizmu ustalania wynagrodzeń sędziowskich jest sprzeczne z konstytucją. W wyniku wad tego systemu płace sędziów ulegają systematycznemu zmniejszaniu.

więcej

Protesty sędziów

 Sędziowie nie pozwolą na łamanie Konstytucji

   wywiad z sedzią Arkadiuszem Niklem, członkiem zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia opublikowany w Dzienniku Zachodnim z dn. 30.10.2008 r.

Sędziowie przygotowują się do akcji "Dni bez Wokandy". Najbliższa odbędzie się od 26 do 28 listopada. Czeka nas strajk sędziów?

Absolutnie nie. Gdybyśmy się na to zdecydowali, naruszylibyśmy prawo. "Dni bez Wokandy" mają zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy, które nurtują cały wymiar sprawiedliwości.

więcej

uchwała Oddziału z dn. 1.10.2008 r. (statut)

Śląski Oddział SSP "Iustitia" uważa za konieczne wprowadzenie do statutu Stowarzyszenia niżej przedstawionych zmian i zobowiązuje zarząd Oddziału, by przesłał ich treść zarządowi Stowarzyszenie z wnioskiem o wprowadzenie zaproponowanych zmian do porządku obrad XII Zebrania Delagatów w Zegrzu, który odbędzie się w dniach 25 - 26.10.2008 r.

więcej