25 finał WOŚP

Jak co roku Śląski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA postanowił wesprzeć szczytny cel, jaki przyświecał 25 Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (2017) przekazując w całości na jego rzecz środki uzyskane z licytacji Apteczki Prawnej (z autografami Krystiana Markiewicza i Marty Szczocarz-Krysiak, którzy zostali wyróżnieni w konkursie Obywatelski Sędzia Roku 2015 za koordynację projektu powstania i dystrybucji na lekcjach szkolnych Apteczki Prawnej). 
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły w aukcjach!
 

Rozproszona kontrola konstytucyjności Katowice 2017

Dziekan WPIA UŚ oraz Prezes SSP IUSTITIA zapraszają na konferencję pod honorowym patronatem I Prezes Sądu Najwyższego i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego pt.

 „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP”.

 

Zapraszamy wszystkich sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz przedstawicieli innych profesji prawniczych do udziału w konferencji „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP”. 

Konferencję zaszczycą jako prelegenci i uczestnicy wybitni przedstawiciele środowiska prawniczego.

Organizatorzy konferencji: Wydział Prawa i Administracji UŚ, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Akademia Umiejętności – stacja naukowa w Katowicach.

Patronat: I Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Data konferencji: 3 marca 2017 r. (piątek).

Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11B, 40-007 Katowice, a. 8.

Rejestracja: udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz wymogi związane z koniecznością zapewnienia cateringu uczestnikom konferencji, prosimy o rejestrację na konferencję przez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik do niniejszej informacji) na adres internetowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. O udziale w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Program konferencji:

9.30 – otwarcie: Dziekan WPiA, przedstawiciele współorganizatorów

10.00-11.30 Problem rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce – nowe otwarcie?

Dopuszczalność i zakres samodzielnej kontroli konstytucyjności przez sędziów była przedmiotem debaty toczącej się w Polsce przez dwie ubiegłe dekady. Celem panelu jest spojrzenie na jej wynik i ukształtowaną wraz z nią praktykę sądową z perspektywy obecnych warunków ustrojowo-prawnych. Ma to służyć poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie rozproszoną kontrolę konstytucyjności należy – na gruncie obowiązującej Konstytucji oraz przepisów innych aktów normatywnych – uznać za co do zasady dopuszczalną i w jakim stopniu na stanowisko dotyczące takiej dopuszczalności może i powinna mieć wpływ sytuacja, w jakiej znalazł się aktualnie Trybunał Konstytucyjny.

Moderator: prof., r.pr. Wojciech Popiołek (WPiA UŚ)

Paneliści:

SSN, prof. Małgorzata Gersdorf (SN, WPiA UW),

prof., sędzia Marek Safjan (TSUE, TK, WPiA UW)

 

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-13.15 Problem sytuacji prawnej Trybunału Konstytucyjnego

Działania, jakich przedmiotem w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy stał się Trybunał Konstytucyjny zrodziły wiele wątpliwości prawnych dotyczących legalności jego obecnego składu oraz wewnętrznej organizacji. Celem panelu jest podsumowanie tych wątpliwości oraz toczącej się wokół nich dyskusji i sformułowanie wniosków dotyczących aktualnego stanu prawnego odnoszącego się do statusu poszczególnych osób działających w Trybunale w świetle norm konstytucyjnych i ustawowych, a także skutków prawnych jakie mogą z tego wynikać dla oceny podejmowanych przez nie czynności.

Moderator: prof. UŚ, r.pr. Tomasz Pietrzykowski (WPiA UŚ)

Paneliści:

prof. UW, r.pr. Marcin Matczak (WPIA UW)

dr Ryszard Balicki (WPAiE UWr)

 

13.15-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-15.30 Wadliwość wyroku TK a jego moc obowiązująca

Przepis art. 190 Konstytucji stanowi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Przepis ten – podobnie jak wszelkie inne, podlegać musi wykładni, a ustalenie jego właściwego znaczenia i zakresu wymaga wzięcia pod uwagę wszelkich relewantnych racji i argumentów interpretacyjnych. Należy do nich zawarte w ustawie regulującej działalność Trybunału Konstytucyjnego odesłanie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Celem panelu jest przedyskutowanie normatywnego znacznie tego odesłania dla interpretacji art. 190 Konstytucji. W szczególności odpowiedzi wymaga pytanie czy i w jakim zakresie sędziowie posiadają kompetencję do oceny ewentualnych wad, jakimi dotknięte mogą być czynności Trybunału oraz skutków prawnych, jakie mogą one wywierać na istnienie, charakter prawny i moc wiążącą takich czynności.

Moderator: SSO, prof. UŚ Krystian Markiewicz (SSP Iustitia, WPiA UŚ, SO)

Paneliści:

SSN, prof. Tadeusz Ereciński (SN, WPIA UW),

SSN, prof. Karol Weitz (SN, WPiA UW)

 

15.30-15.45 przerwa kawowa

 

15.45-17.15 Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa a sytuacja prawna obywatela

Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa, w szczególności w przypadkach, gdy polega ona na kontroli prawidłowości, charakteru prawnego oraz mocy wiążącej czynności orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego, może w istotnym stopniu negatywnie odbijać się na wartościach pewności i przewidywalności prawa, a także zaufania obywatela do państwa i działalności jego organów. Celem panelu jest dyskusja poświęcona kompetencji sądów w odniesieniu do kwestii oceny konstytucyjności prawa z perspektywy obywatela, współczesnych standardów ochrony jego praw i wolności oraz poszanowania jego uzasadnionych oczekiwań wobec organów stosowania prawa.

Moderator: dr hab. adw. Jacek Barcik (WPiA UŚ)

Paneliści:

prof. sędzia Ewa Łętowska (INP PAN, TK, NSA)

prof. adw. Piotr Kardas (WPiA UJ, NRA),

prof. adw. Maciej Gutowski (WPiA UAM, NRA)

 

17.15-17.30 podsumowanie i zamknięcie konferencji

 - prof. Jerzy Zajadło (WPiA UG)

 

W razie pytań związanych z organizacją konferencji prosimy o kontakt poprzez adres internetowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Bal Karnawałowy dla Sędziów 2017

Szanowni Państwo

 

Wzorem ubiegłych czterech lat Sąd Rejonowy w Mikołowie i Śląski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA po raz pierwszy, patronuje organizacji kolejnego Balu Karnawałowego dla Sędziów.

Planowany termin Balu, który - podobnie jak poprzednie - odbędzie się w restauracji „Dworek” mieszczącej się w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 171, to sobota – 28 stycznia 2017 roku, zaś jego koszt to kwota 300 złotych od pary.

Chętnych zapraszamy do dokonywania wpłat na konto Firmy Gastronomiczno - Usługowej Dworok Piotr, ul. Pszczyńska 171, 43-175 Wyry, w ING Banku Śląskim, numer  75 1050 1399 1000 0022 4673 8245.

Bal dojdzie do skutku, jeżeli wolę uczestnictwa w nim okazaną poprzez dokonanie wpłaty na w/w konto wyrazi przynajmniej 50 osób. Z tego powodu uprzejmie prosimy o wpłaty do dnia  9 stycznia 2017 roku, natomiast do dnia 16 stycznia 2017r.  możliwa jest rezygnacja i zwrot wpłaconej na poczet Balu kwoty.


Uprzejmie prosimy o przesyłanie także do Sądu Rejonowego w Mikołowie potwierdzenia przelewu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. co pozwoli na ustalenie, czy Bal się odbędzie. Prosimy również o ewentualne zwracanie się na ten sam adres mailowy lub telefonicznie pod numerem (32) 7846103, jeżeli macie Państwo szczególne życzenia co do tego w czyim towarzystwie chcecie tego wieczoru zasiąść przy stoliku, gdyż w przeciwnym wypadku towarzystwo przy stoliku będzie przypadkowe.


Liczymy, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem i po raz kolejny skorzystają Państwo z okazji do wspaniałej, wspólnej zabawy.

 

Debata o niezawisłości sędziego

„Po co potrzebny nam niezawisły sędzia?”

26 października 2016r. o godzinie 17:00, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się debata: „Po co potrzebny nam niezawisły sędzia?” Poświęcona ona będzie niezawisłości sędziowskiej, niezależności sądów i prawie do sądu i będzie mieć formułę otwartego spotkania. Referaty wprowadzające do dyskusji wygłoszą znamienici przedstawiciele środowiska sędziowskiego: dr hab. Prof. UŚ, SSO Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, oraz SSO Waldemar Żurek, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !


 

20 lecie Śląskiego Oddziału SSP Iustitia

Śląski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

ma zaszczyt zaprosić 

na obchody 20 lecia Oddziału

które odbędą się

21 października 2016 roku 

w Katowicach. 

 Tematem przewodnim jubileuszu będzie:

Niezawisłość sędziowska a nadzór administracyjny nad sądami. 

Część konferencyjna obchodów będzie miała miejsce w godz. 9:30 - 14:30 w auli nr 7, I piętro w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Bankowej 11B (mapa dojazdu). Program jubileuszu: 

9.30 - 11.10     Część pierwsza: Oddział Śląski – byliśmy, jesteśmy, będziemy

                      Powitanie
                      prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz (Prezes Zarządu Oddziału  Śląskiego) 

                      Tutaj działamy  

                      dr Tomasz Adamczyk (Katedra Historii Prawa WPiA Uniwersytetu Śląskiego)

                      Byliśmy wczoraj 

                      SSO Irena Waszkielewicz (Prezes Śląskiego Oddziału w latach 1996-2001) 

                      Jesteśmy dziś 

                      SSO Marta Szczocarz-Krysiak (Wiceprezes Zarządu Śląskiego Oddziału) 

                      I wspólnie działamy 

                      SSR Tomasz Marczyński (Wiceprezes Zarządu SSP IUSTITIA)

                      Będziemy jutro 

                      prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz 

                      (Prezes Zarządu SSP IUSTITIA i Prezes Zarządu Śląskiego Oddziału)

11.10 - 11.40   Przerwa kawowa 

11.40 - 12.40   Część druga: Niezawisłość sędziowska a nadzór administracyjny nad sądami

                      Nadzór administracyjny z perspektywy Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego 

                      SSN Dariusz Zawistowski (Przewodniczący KRS, Prezes SN)

                      Nadzór administracyjny z perspektywy ochrony praw obywatelskich

                      Stanisław Trociuk (Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich)

                      Nadzór administracyjny z perspektywy sędziego

                      SSR Bartłomiej Przymusiński (Rzecznik i Członek Zarządu SSP IUSTITIA)

                      Nadzór administracyjny w ujęciu prawnoporównawczym 

                     SSR dr Katarzyna Gajda Roszczynialska (Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UŚ)

12:40-13:45   Część trzecia: Sędziowie broniący niezawisłości sędziowskiej

                     prelegenci: 

                     SSR Michał Kwiatkowski (Wiceprezes Zarządu Śląskiego Oddziału)

                     SSO Waldemar Żurek (Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa) 

                     SSA Małgorzata Stanek (Członek Zarządu SSP IUSTITIA) 

 13:45-14:30  Dyskusja i podsumowanie

 od 18:00   Uroczysta kolacja w restauracji Łania, w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku, al. Łani 1 w Chorzowie.

Udział w Konferencji jest nieodpłatny dla wszystkich zainteresowanych Sędziów i gości, o zakwalifikowaniu decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program konferencji przedstawimy w najbliższym czasie.

Na uroczystą kolację z tańcami zapraszamy od godz. 18:00 restauracji Łania, w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku, Al. Łani 1 w Chorzowie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt uczestnictwa w uroczystej kolacji wynosi 50 zł.

Zgłoszenia prosimy kierować mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (preferowany) lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z wyraźnym wskazaniem, czy dotyczą udziału w konferencji, w kolacji, czy też w obu tych wydarzeniach. Wpłaty prosimy przelewać na rachunek Śląskiego Oddziału SSP IUSTITIA w banku PKO BP SA nr 86 1020 2313 0000 3202 0019 4282 wskazując w tytule przelewu: imię i nazwisko uczestnika oraz adnotację „Jubileusz”.

Uprzejmie prosimy także wszystkich Członków, którzy w swych domowych archiwach mają fotografie dokumentujące wydarzenia z życia Śląskiego Oddziału, o kontakt z zarządem pod w/wskazanymi adresami mailowymi lub w inny dowolny sposób.

Bieżące informacje dot. Jubileuszu są dostępne na stronie http://iustitia.pl/katowice/ oraz na naszym profilu FB https://www.facebook.com/IustitiaKatowice/ w zakładce „Wydarzenia” (bezpośredni link do wydarzenia „Jubileusz” pod adresem https://www.facebook.com/events/1103482949687893/ ).

                                                             Zarząd Oddziału Śląskiego SSP IUSTITIA